Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Tillitsvalgte etterlyser lov om god handelsskikk

- Vi trenger en tante Sofie i dagligvarehandelen, skriver Negotia-tillitsvalgte i en fersk aviskronikk.

- Dagligvarekjedene er svært få og de dominerer snart hele verdikjeden «fra jord til bord». Konkurransetilsynet klarer ikke å følge opp tilstrekkelig rundt alle mekanismene mellom butikkleddet og leverandørene i dag. Det er på høy tid at Lov om god handelsskikk og et handelstilsyn innføres.

Dette skriver Negotia-tillitsvalgte Genevieve Prebensen, Trond Vegard Sæle og Sverre Josvanger i en kronikk, publisert i Finansavisen denne uken. Hele innlegget gjengis nedenfor.

-------------------------

Vi trenger en tante Sofie i dagligvarehandelen

Siste halvår har debatten rast om dagligvarekjedenes maktkonsentrasjon i Norge. Det er mange sterke følelser, og først nå ser løsningene ut til å komme på bordet. Landsmøtene i Arbeiderpartiet og i arbeidstakerorganisasjonen NNN viser at NNN har fått gehør hos Ap for lov om god handelsskikk. LO har varslet at dette blir en av de store sakene i valgkampen og Ap garanterer at om de kommer i regjering, så blir loven innført. Tidligere har ikke Ap vist veldig mye interesse for den stadig mer anstrengte konkurransesituasjonen i handelen. Men vi industrifunksjonærer i YS-forbundet Negotia er nå glad for å se at dette området endelig får mer oppmerksomhet.

Lov om god handelsskikk vil bidra til å skape transparens og ryddigere forhold mellom leverandører og detaljhandel, spesielt i forhandlingene. Det høres kanskje selvfølgelig ut, men det er nødvendig å få på plass skriftlighet i avtaler som beskriver og bringer balanse i ytelser og motytelser, slik at ikke den parten som oppleves sterkest kan kreve urimelige betingelser. Ett eksempel er at leverandører betaler for hylleplassering som man ikke vet at faktisk vil følge produktet, og som kjedene i stedet kanskje bruker til å finansiere produksjon av egne merkevarer.

I NOU’ en «Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat» fra 2011, ble det foreslått lovreguleringer knyttet til hylleplassbetaling, de-listinger, diskriminering mellom kjedenes egne merkevarer og andre merkevarer, kopiering av merkevarer og bruk av joint marketing-midler. Dette er gode tiltak. I tillegg anbefaler vi som er tillitsvalgte i Negotia innen næringsmiddelindustrien at en slik lov også bør kunne se på rabattstrukturer og maktforhold i den utvidede verdikjeden.

Vi registrerer at bl.a. Trygve Hegnar i Finansavisen 21. april 2017 ikke har tro på loven. Det samme gjelder NHO Handel. Det er deres privilegium. Samtidig kan man vanskelig påstå at frivillige løsninger har fungert hittil. Dagligvarekjedene er svært få og de dominerer snart hele verdikjeden «fra jord til bord». Dessuten er det en jungel der ute om man prøver å få oversikt over hvem som produserer hva, hvem som distribuerer for hvem og hvem som eier hva. I all hovedsak er det noen få aktører som opererer med mange hatter og som gir forbrukerne et kunstig inntrykk av at det er mer mangfold enn det egentlig er.

Loven om god handelsskikk var et av tiltakene som NOU ‘en fra 2011 foreslo. Men utredningen hadde en anbefaling til, som er like kritisk som lov om god handelsskikk. Det ble nemlig foreslått å opprette et ombud for dagligvaresektoren, et handelstilsyn.

Flertallet bak utredningenforeslo å legge et slikt handelstilsyn inn under Markedsrådet, mens mindretallet mente at det kunne være en del av Konkurransetilsynet. Markedsrådet håndterer saker som har vært gjennom Forbrukerombudet, og som igjen behandler saker som berører forbrukerforhold. Vi vil imidlertid bemerke at den helhetlige situasjonen i norsk dagligvarehandel er betydelig mer kompleks enn at dette kun er et spørsmål som angår forbrukerne. Dette gjelder også arbeidsplasser, selvforsyningsevne og eierstrukturer.

Konkurransetilsynet klarer ikke å følge opp tilstrekkelig rundt alle mekanismene mellom butikkleddet og leverandør i dag. Sittende regjering har tilkjent Konkurransetilsynet mer økonomiske midler i statsbudsjettet for i år. Det er vi glad for, og vi håper det innebærer at mer ressurser vil styres mot mer transparente forhold for både detaljhandel, leverandører og forbrukere. Vi trenger en «tante Sofie» her som styrer vei ut av uføret vi er inne i, som holder partene i ørene og forlanger grundig vask før noen får kake.

I all hovedsak så kjøper nordmenn matvarene sine i butikkene til Norgesgruppen, Coop og Reitan. Det vi får i disse butikkene er det vi i all hovedsak har av mangfold om man regner nisjebutikkene utenom. Forbrukerne er avhengige av å få kjøpe varer i kjedebutikkene, leverandørene er avhengige av å få selge varer til kjedene. Alle parter – forbruker, butikker og leverandører – er tjent med rettferdige konkurransebetingelser og transparente markedsføringsmekanismer.

Et viktig moment som ikke kommer godt nok fram er behovet for Lov om god handelsskikk med tanke på arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Det som er verdt å gi en ekstra tanke er hvilken effekt så få aktører i handelen – og per dags dato så uforutsigbare forhold – har på arbeidsplassene. Ansatte i næringsmiddelindustrien har over lang tid vært bekymret for sine arbeidsplasser og det med god grunn. Alt avhenger av å få solgt nok varer på de få arenaene som finnes. Arbeidsplassene våre finnes over hele landet og de bidrar til at vi kan ha god distriktsbosetting. Belastningen av å være konstant redd for jobben sin i en industri man er glad i, er stor. I Negotia er særlig selgere og kundeservicemedarbeidere bekymret. Men bekymringen gjelder også alle de andre funksjonærene vi representerer i næringsmiddelindustrien: Regnskapsmedarbeidere, ruteplanleggere, it-medarbeidere, markedsførere, laboranter og alle de andre funksjonærene som bidrar til å holde hjulene i gang.

Det er på høy tid at Lov om god handelsskikk og et handelstilsyn innføres. Dette vil kunne gi forutsigbarhet og ro til en bransje som over for lang tid har hatt høy stressbelastning. Det er nå politikerne som kan bidra til sårt trengte reguleringer, og med det vise tydelig at arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien er viktig. Vi er flere tusen funksjonærer innen næringsmiddelindustrien som er organisert i Negotia, og vi ser spent etter signalene om at våre håp og bekymringer tas med i regnstykket.

Av Genevieve Prebensen, Trond Vegard Sæle og Sverre Josvanger, hovedtillitsvalgte i YS-forbundet Negotia i hhv. Coca-Cola European Partners, Ringnes og Orkla confectionary & Snacks.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker