Kjøpekraft og kompetanse. - I tillegg til at medlemmene må opprettholde kjøpekraften, må det satses på kompetanseutvikling. Sysselsetting og kompetansehevende tiltak må ses i sammenheng, sier Eirik Bornø, leder for YS Privat og 1. nestleder i Negotia. Foto: Terje Bergersen

Forhandlingsstart i lønns- og tariffoppgjøret

Onsdag møttes YS, LO og NHO til oppstart i årets lønns- og tariffoppgjør. Hovedkravet fra YS er at kjøpekraften opprettholdes.

Negotias 1. nestleder Eirik Bornø er også leder for YS Privat, og la fram kravet på vegne av hovedorganisasjonen da partene møttes til forhandlinger på Hotel Opera i Oslo onsdag 24. mars.

- Koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet. Samtidig har de kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året bidratt til å begrense ringvirkningene. Vi venter god vekst i norsk økonomi etter hvert som vaksineringen øker i omfang og smitteverntiltakene lempes på. Derfor er vårt hovedkrav i årets oppgjør å sikre at medlemmenes kjøpekraft opprettholdes, sier han.

I YS’ inntektspolitiske dokument fremmes det også krav om at alle som er permittert i løpet av pandemien skal kunne delta i opplæring og kompetansetiltak i permitteringsperioden.

- Vi må sørge for at de som nå er permittert står enda bedre rustet til å møte en ny normalsituasjon etter pandemien. Klimakrise, eldrebølge, digitalisering og globalisering er fortsatt de store utfordringene. Det siste året har bare understreket behovet for å satse på livslang læring og sikre at arbeidstakerne har relevant kompetanse og forblir attraktiv arbeidskraft de neste tiårene. Sysselsetting og kompetansehevende tiltak må sees i sammenheng, påpeker Eirik Bornø.

For Negotias del er Taxioverenskomsten, Bilselgeravtalen, Oljeoverenskomsten og Handelsoverenskomsten omfattet av de sentrale forhandlingene med NHO i årets mellomoppgjør.

NB! De store avtalene Funksjonæravtalen og Selgeravtalen er ikke en del av oppgjøret.

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen viser til at YS og Negotia slutter opp om frontfagsmodellen hvor oppgjøret i den konkurranseutsatte industrien skal være retningsgivende for lønnsutviklingen i hele arbeidslivet, men understreker samtidig at dette ikke er noen fasit.

- De fleste av Negotias tariffavtaler har bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger som skal gjennomføres mellom ledelse og tillitsvalgte på de forskjellige virksomhetene, og tilpasses forholdene der. De ansatte skal ha sin del av kaka - det vil si sin rettmessige andel av verdiene de har bidratt til å skape i bedriften, sier Negotia-lederen.

Se også: Krever at kjøpekraften opprettholdes

 

Negotias delegasjon som deltar i forhandlingene digitalt, fra venstre: Rådgiver Anne Kathrine Nordvang, forbundsleder Monica A. Paulsen og advokat Nils Blomhoff. Foto: Terje Bergersen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker