- De tillitsvalgte er våre spydspisser ute i bedriftene. Det er svært viktig at de er oppdatert på tall og utvikling når de etter hvert skal ut i lokale lønnsforhandlinger i sine virksomheter, sier Thea Wessel Jørgensen, leder for arbeidslivsavdelingen i Negotia. Foto: Terje Bergersen

Krever at kjøpekraften opprettholdes

Torsdag holdt Negotia tariffkonferanse med deltakelse fra 180 tillitsvalgte. Hovedkravet ved inngangen til årets mellomoppgjør er at kjøpekraften opprettholdes.

- Det ferskeste anslaget for forventet prisvekst i 2021 er 2,8 prosent. Skal medlemmenes kjøpekraft opprettholdes må dette dermed være et minimumsresultat i årets lønnsforhandlinger, sier Thea Wessel Jørgensen, leder for arbeidslivsavdelingen i Negotia.

Konferansen torsdag 18. mars ble gjennomført digitalt, og 180 tillitsvalgte deltok via sine pc-er rundt om i landet. Tradisjonelt har det vært 40-50 deltakere på Negotias tidligere fysiske tariffkonferanser. Det digitale formatet har derfor et fortrinn ved at det kan favne langt flere. 

Se filmklipp av innleggene på tariffkonferansen på Min side

- Jeg er svært glad for at så mange ville følge konferansen. De tillitsvalgte er våre spydspisser ute i bedriftene. Det er svært viktig at de er oppdatert på tall og utvikling når de etter hvert skal ut i lokale lønnsforhandlinger i sine virksomheter, sier Jørgensen.

Hun minner om at det også blir arrangert digitale lønnskonferanser etter påske. Mer informasjon om dette kommer her på nettsiden.

- Ansatte skal ha sin rettmessige del av verdiskapningen

I forkant av oppgjøret har NHO pekt på 2,2 prosent som tak for resultatet i årets oppgjør. Dette er på linje med OECDs forventete, gjennomsnittlige lønnsutvikling blant våre handelspartnere.

- NHO flagger som vanlig en forventning om moderasjon og reallønnsnedgang. Ja, vi skal vise moderasjon i de næringene som har slitt, men de ansatte skal også ha sin del av kaka; det vil si sin rettmessige andel av verdiene de har bidratt til å skape i bedriften, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen

Hun viser til at YS og Negotia slutter opp om frontfagsmodellen hvor oppgjøret i den konkurranseutsatte industrien skal være retningsgivende for lønnsutviklingen i hele arbeidslivet, men understreker samtidig at dette ikke er noen fasit.

- Frontfagets resultat er å anse som et gjennomsnitt for oss i privat næringsliv. Noen bransjer vil komme fram til resultater som ligger under, mens andre vil ligge over. Det er viktig at frontfagets resultat ikke ender opp med å bli et tak.

Startskuddet for mellomoppgjøret går 24. mars

2021 er et mellomoppgjør i tariffsammenheng, som innebærer at det i hovedsak er lønn som står på agendaen. Startskuddet går 24. mars. Da møtes de sentrale partene, inkludert YS, til oppstart i forhandlingene. Oppgjøret gjennomføres samordnet, slik at hovedorganisasjonene forhandler sentralt på vegne av sine forbund.

For Negotias del foregår uansett lønnsforhandlingene i hovedsak lokalt mellom tillitsvalgte og ledelsen på de forskjellige virksomhetene. Her er det de fire kriteriene i overenskomstene som skal legges til grunn: bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Se også: Lønnsforhandlinger 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker