Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Enighet om ekstra støttetiltak for oljenæringen

Partiene på Stortinget ble mandag kveld enige om skatteendringer og ekstra støttetiltak for oljenæringen. – Dette innebærer gjennomslag for flere av våre innspill, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Oljenæringen er hardt rammet av koronakrisen og et prisfall som man må gå langt tilbake i tid for å finne maken til. Gjennom sitt bransjeutvalg har Negotia fremmet krav om blant annet skattelette og ekstraordinære tiltak som sikrer virksomhet og sysselsetting innenfor "oljen" i framtiden.

- Enigheten partiene på Stortinget kom fram til mandag innebærer gjennomslag for flere av kravene vi har fremmet overfor regjeringen og finanskomiteen. Vi er blitt hørt i innspillene om både skattelettelser, utslippskrav og grønn omstilling, sier Monica Paulsen.

Dette er de viktigste tiltakene partiene er enige om:

  • Selskapene får utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten for årene 2020 og 2021.
  • Friinntekten (inntektsfradrag i grunnlaget for beregningen av særskatten) settes til 24 prosent innenfor de midlertidige skatteendringene. (økning fra dagens 20,8 prosent). Dette gjelder i 2020 og 2021, samt for prosjekter hvor PUD/PAD er innlevert innen 31.12.2022, og godkjent innen 31.12.2023. Videre gjelder det for investeringskostnader påløpt fram til fastsatt produksjonsstart som beskrevet i godkjent PUD.
  • Det settes ned et utvalg for grønne investeringer for å utrede de samlede rammebetingelsene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge.
  • Det skal legges fram forslag til nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon.
  • Regjeringen vil sammen med bransjen lage en plan for hvordan utslippene på norsk sokkel reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå, innenfor dagens virkemiddelbruk.

Den nye oljepakken kan koste inntil 8 milliarder kroner i tapte skatteinntekter til staten. Hensikten med støttetiltakene er å frigjøre midler til nye investeringer på sokkelen. Disse investeringene skal sørge for at nye, store prosjekter realiseres, som igjen vil skape arbeidsplasser og generere nye inntekter til staten.

- Dette er et bevis på at det det nytter å stå på. Jeg takker våre dyktige tillitsvalgte i Negotias bransjeutvalg som er på hugget og presser på for at vi som forbund skal fremme medlemmenes interesser overfor myndighetene, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Se også: Ber om ekstraordinære tiltak for oljenæringen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker