Diskuterte konsekvenser og tiltak mot kjedemakten i dagligvarehandelen. Fra venstre: Negotia-tillitsvalgte Lars Einar Ingvaldsen og Kurt Haukeland, stortingspolitiker for Senterpartiet Per Olaf Lundteigen og Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle. Foto: Terje Bergersen

Dialog med politikere om kjedemakten i dagligvarenæringen

Nylig hadde Negotia-tillitsvalgte møte med stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, for å løfte utfordringene for leverandørnæringen som følge av den sterke kjedemakten i dagligvarebransjen.

Senterpartiet har i likhet med Negotia lenge vært opptatt av de uheldige virkningene av maktkonsentrasjonen i dagligvarehandelen, hvor de tre kjedene Norgesgruppen, Rema og Coop har en helt dominerende stilling.

- Kjedemakten gir leverandør- og produsentleddet store utfordringer, som blant annet kan true arbeidsplasser. I tillegg kan maktkonsentrasjonen føre til dårligere vareutvalg og høyere priser for forbrukerne, sier Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle som også er hovedtillitsvalgt for medlemmene i Ringnes.

På møtet med Per Olaf Lundteigen 3. november deltok Sæle sammen med tillitsvalgte Kurt Haukeland (Tine) og Lars Einar Ingvaldsen (Coca-Cola). De diskuterte Coops beslutning om å kaste leverandørenes selgere ut av butikkene sine, og konsekvensene dette gir for den totale verdikjeden.

- Mange av Negotias medlemmer i mat- og drikkevarebransjen over hele landet frykter for arbeidsplassene sine etter at de fikk beskjeden fra Coop. Dette er bare nok et bevis på at de store kjedene i dag har makt til å påvirke arbeidet og livene til ansatte i leverandørnæringen, sier Sæle. 

På vegne medlemmene i næringen ber Negotia regjeringen ta grep for å hindre at de store matvarekjedene får fortsette å misbruke posisjonen sin.

- Maktkonsentrasjonen går særlig på bekostning av små og mellomstore norske leverandører, og alle distriktsarbeidsplassene disse bedriftene representerer, påpeker Trond Vegard Sæle.  

Se også:
Nå kaster Coop selgerne ut av butikkene sine

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker