- Det er avgjørende at myndighetene har et langsiktig perspektiv på kompetansedugnaden, og involverer arbeidstakerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle aktører, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Blir mulig å kombinere dagpenger og utdanning

Regjeringen gjør det nå mulig å motta dagpenger samtidig som man tar etterutdanning. – Vi er svært glad for at våre innspill er hørt, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

I en nettsak 25. mars tok Negotia-lederen til orde for en kompetansedugnad for tiden etter koronakrisen. Hun pekte på at å bare sende så mange mennesker ut i ledighet uten å tilby etter- og videreutdanning, ikke bare dumt for den enkelte, men også direkte sløsing.

- Det kan ikke være sånn at man mister retten til dagpenger når man er i utdanning. Og jeg er glad for at ordningen regjeringen nå har kommet med, retter opp i dette, sier Monica A. Paulsen

Som en midlertidig ordning fra 20. april til 1. september, åpner altså regjeringen for at man kan kombinere dagpenger med opplæring. Ordningen gjør at alle som krysser av for "opplæring" på meldekortet hos Nav får utbetalt dagpenger som vanlig. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent.

Paulsen mener fellesdugnaden må fortsette også med tanke på tiden etter korona, slik at de som behøver påfyll av kompetanse kan få dette i stedet for å gå i lediggang.

- Som Negotia tidligere har pekt på, finnes en rekke kortere eller lengre kompetansehevende tiltak som kan settes inn, som for eksempel sertifisering, deler av fagbrev, fullføring av videregående opplæring for dem som mangler dette, etter- og videreutdanning i prosjektledelse og liknende.

- Gode midlertidige ordninger er bra. Men det er avgjørende at myndighetene også har et langsiktig perspektiv på kompetansedugnaden, og involverer arbeidstakerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle aktører, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker