Illustrasjonsfoto: Nina Harbo

Negotia vil ha kompetansedugnad for tiden etter korona

- Nå må bedriftene og utdanningsinstitusjonene snu seg rundt og tilby kompetansehevende tiltak, slik at ansatte kan stå bedre rustet når vi skal få samfunnet opp og stå igjen etter koronapandemien, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Uvirkelige 300.000 er nå arbeidsledige, svært mange er permitterte.

– I denne situasjonen må vi sette i gang en kompetansedugnad, slik at de som nå går ledig kan få påfyll av kompetanse. Å bare sende så mange mennesker ut i ledighet, uten å tilby etter- og videreutdanning, er ikke bare dumt for den enkelte – det er direkte sløsing, sier Monica A. Paulsen.

Kompetansetiltak i stedet for lediggang

Hun mener særlig bedriftene som nå mottar støtteordninger må stille opp.

– Vi hører om virksomheter som nå kutter i budsjettene til kompetansetiltak. Det er det stikk motsatte vi trenger nå. Vi skjønner at det er krevende tider for næringslivet og organisasjonene, men vi trenger nå en felles dugnad også med tanke på tiden etter korona, slik at de som behøver påfyll av kompetanse kan få dette i stedet for å gå i lediggang. Og så må myndighetene bidra med finansiering, sier forbundslederen. Ingen må miste dagpenger ved etter- og videreutdanning.

Paulsen trekker fram at det finnes en rekke kortere eller lengre kompetansehevende tiltak som kan settes inn, som for eksempel sertifisering, deler av fagbrev, fullføring av videregående opplæring for dem som mangler dette, etter- og videreutdanning i prosjektledelse (Prince 2) mv. Og det finnes allerede ordninger for finansiering av kompetansehevende tiltak. Eksisterende ordninger bør markedsføres mer aktivt, og nye ordninger må vurderes.

Utdanningsinstitusjonene må tar sin del av samfunnsansvaret

Universiteter og høgskoler, som nå har stengt ned mye av sin virksomhet, bør utfordres til å etablere nettbaserte kompetansehevende kurs, særlig innen IKT. Kursene bør være gratis for dem som er blitt permitterte, og de bør beholde sine dagpenger som før.

– Vi forventer at landets utdanningsinstitusjoner nå tar sin del av samfunnsansvaret, og kommer opp med gode løsninger for dette.

– Myndighetene bør også raskt gå i dialog med relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner for å finne god innretning og godt innhold på dette, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker