YS-leder Erik Kollerud (t.v.) og administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind, har signert avtale om pensjonsparing for YS-medlemmene. Foto: Helene Husebø/Parat.

YS vil forvalte medlemmenes pensjon

Fra årsskiftet endres innskuddspensjonsloven. Da får ansatte med innskuddspensjon egen pensjonskonto. YS har inngått avtale med Nordea Liv og vil tilby medlemmene pensjonssparing til en svært fordelaktig pris.

YS-forbundene Delta, Finansforbundet, Negotia, Parat, SAFE og Yrkestrafikkforbundet har gått sammen om å etablere YS Pensjon, et innkjøpsfellesskap for egen pensjonskonto.

Tilbudet gjøres tilgjengelig for alle som er medlem i et YS-forbund.

Forenkler pensjonssparingen for mange

Andreas Grunde Rabben Moen, advokat og pensjonsekspert for YS, sier de nye reglene forenkler pensjonssparingen for veldig mange.

– Det nye er ikke bare at vi får en egen pensjonskonto, men at du selv kan bestemme hvem som skal forvalte din pensjonskonto, passe på pengene dine og investere dem fornuftig. Dette kan du velge uavhengig av hvilken leverandør arbeidsgiveren din bruker, forklarer Moen.

Alle pensjonsforvaltere vil ta seg betalt for å gjøre jobben. Det vil naturlig nok ha stor innvirkning på sluttpensjonen hvor mye pensjonsforvalterne tar seg betalt.

– Som enkeltindivid har du liten forhandlingsmakt, men når mange av oss går sammen kan vi presse pensjonsforvalterne til å gi en langt mer gunstig pris. Dette har YS nå gjort ved å starte YS Pensjon, opplyser Moen.

Mer til pensjon har vært avgjørende

Valget falt på Nordea Liv etter omfattende forhandlinger, ledet av Aon Norge, som driver risiko- og pensjonsrådgivning.

– Prisen på pensjonsforvaltning er nå bedre enn det enkeltpersoner klarer å fremforhandle i markedet. Den er også bedre enn de fleste arbeidsgivere er i stand til å fremforhandle gjennom sin pensjonsleverandør, sier Moen.

YS-leder Erik Kollerud sier YS har lagt stor vekt på å tilby en bærekraftig investeringsløsning:

– Målsettingen til YS er å tilby medlemmene en sparing som gir dem mer penger på konto den dagen de ønsker å gå av med pensjon. Gjennom ordningen får YS Pensjon fullmakt fra medlemmene til å velge den leverandøren som til enhver tid har det beste tilbudet. Vi tror Nordea Liv vil være en god og langsiktig samarbeidspartner, som vil passe godt på oss, sier Kollerud.

Administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind, sier avtalen er en viktig milepæl:

– Vi er svært stolte over å kunne samarbeide med YS. Vi skal gi medlemmene i YS tilgang til markedsledende forvaltning, med gode digitale løsninger som også gir medlemmene god oversikt over pensjonen, sier Lind.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker