Leder for Spekter, Anne-Kari Bratten (til venstre) og leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Liv Hilde Hansen

YS Spekter i mål med de innledende lønnsforhandlingene

Medlemmene i Spekter-området er sikret et lønnstillegg på minimum 7 800 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt.

Tekst: Liv Hilde Hansen/YS

– Vi forventer at våre medlemmer i de videre forhandlingene får ytterligere tillegg slik at de sikres økt kjøpekraft, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter.

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret i Spekter. Forhandlingene i Spekter pågår i flere runder. Det innebærer at:

  • Det blir nå lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Kronetilleggene som det er enighet om blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Deretter avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger.
  • Partene er enige om at det under forhandlingene skal legges vekt på likestilling/likelønn og at det skal tilrettelegges for likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov.

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere våren 2022.

– Tillitsvalgte har nå en viktig oppgave som forhandlingsledere. Jeg ønsker lykke til, og vil oppfordre medlemmene til både å gi innspill til, og støtte opp om arbeidet. De tillitsvalgte tar på seg viktige oppgaver på vegne av medlemmene, sier Ruud Thorkildsen.

Protokoll: Spekter-YS Spekter 2022

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker