YS-lederen vil ha satsing på kompetanse, fullføring av utdanning og tilrettelegging for flere arbeidsplasser. Og – hun er skuffet over at regjeringen ikke vil øke skattefradraget for fagforeningskontingent. Foto: Terje Bergersen

YS om statsbudsjettet: - Viktig å få flere i jobb

– YS er positive til at regjeringen legger opp til forsvarlig oljepengebruk, men den må ikke glemme alle dem som står utenfor arbeidsmarkedet, sier YS-leder Jorunn Berland.

– Vi bør bruke handlingsrommet vi har nå til å få flere i jobb, det er arbeidskraft vi lever av, understreker YS-lederen.

Hun legger til at det er viktig å satse på kompetanse i årene fremover for at vi skal kunne øke sysselsettingsgraden og lykkes med omstilling.

– Vi har inntrykk av at regjeringen ønsker en reell satsing på yrkesrettede utdanninger, men utfordringen er å balansere tilbud og etterspørsel etter lærlinger og læreplasser. Det er også bra at regjeringen bruker penger på rekruttering av lærebedrifter, fremfor å øke lærlingtilskuddet ytterligere, sier Berland.

Inviterer regjeringen til samarbeid

YS er klar for å sette seg ned med regjeringen for å finne frem til andre tiltak for å få flere unge til å fullføre de utdanningene de har valgt, og for å få flere lærlingeplasser.

Ledigheten blant ungdom er høyere enn i befolkningen for øvrig. Unge som verken er i utdanning eller arbeid er en særlig sårbar gruppe. Derfor er det gledelig at regjeringen ser hvor viktig det er med tidlig innsats.

– Fordelt på alle landets NAV-kontorer er ikke 100 millioner kroner en stor sum, men vi ser at dette kan være en god start, påpeker Jorunn Berland, og legger til:

– For å bekjempe kriminaliteten i arbeidslivet må de etatene som jobber med dette ha tilstrekkelig med ressurser. Omfanget av arbeidslivskriminalitet dreier seg om mange milliarder kroner i året. Regjeringens innsats er derfor svært viktig. Det er underlig at dette ikke fremheves i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Ostehøvelkutt i de statlige etatene

YS-lederen mener det er problematisk at regjeringen fortsetter med ostehøvelkutt i de statlige etatene.

– Vi frykter at dette går utover kontrolletatene som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet.

YS-lederen mener også det er skuffende at regjeringen foreslår at fagforeningsfradraget holdes på samme beløp som året før.

– En økning i skattefradraget for fagforeningskontingent ville være et godt bidrag til å styrke organisasjonsgraden i Norge.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker