Bård Stensli, politioverbetjent i PST, ble tildelt YS' likestillingspris i 2017 for sin innsats for å gi homofile i norsk politi et ansikt og en stemme. Foto: Terje Bergersen

YS' likestillingspris 2018 – siste frist for forslag

Likestillingsprisen deles som vanlig ut på YS-konferansen i oktober. Siste frist for forslag er onsdag 15. august.

Juryen har mottatt flere gode nominasjoner allerede, men tar gjerne imot flere forslag til personer eller virksomheter som fortjener denne viktige hederen.

Statuttene for prisen er slik:

  • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
  • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
  • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
  • Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Forslagene bør helst være godt begrunnet, slik at juryen får et best mulig faktagrunnlag når den skal gjøre sine vurderinger.

Forslagene registreres via en Questback-link på www.likestillingsprisen.no og på ys.no.

I tillegg er det mulig å sende vedlagte nominasjonsskjema med eventuell tilleggsinformasjon til hege.hero@ys.no.

Siste frist 15. august.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker