YS-leder Jorunn Berland krever reallønn på vegne av YS-medlemmene, mens finansminister Siv Jensen gjorde rede for de økonomiske utsiktene på YS’ inntektspolitiske konferanse tirsdag. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

YS krever reallønnsvekst

– Pilene peker oppover igjen. Tiden er inne for reallønnsøkning for alle, sier YS-leder Jorunn Berland. Tirsdag 27. februar vedtar hovedstyret i YS kravene til vårens hovedoppgjør.

– Moderate krav i lønnsoppgjørene de siste årene har vært et viktig bidrag for å snu utviklingen i norsk økonomi. Nå er bunnen passert, ledigheten er lavere og veksten øker. Da er det rom for å øke kjøpekraften for arbeidstakerne, sier YS-leder Jorunn Berland.

I tillegg til kravet om lønnsvekst står pensjon helt sentralt i YS sine krav til årets tariffoppgjør:

YS' inntektspolitiske dokument 2018 - 2020

– AFP-ordningen i privat sektor må reforhandles og videreføres. Vi forventer at regjeringen bidrar til finansieringen, påpeker YS-lederen.

I offentlig sektor forhandles det nå om en endring av offentlig tjenestepensjon.

– YS er opptatt av å sikre pensjonsnivåene for de som har relativt kort tid igjen til pensjonering og å legge grunnlaget for gode pensjonsordninger for unge arbeidstakere i fremtiden. Vår oppgave er å sikre at både de som må gå av tidlig og de som kan jobbe lenge sikres anstendige pensjoner, sier Berland.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker