- Vi må forberede oss på mulig mekling og streik i det samordnete oppgjøret. Jeg oppfordrer alle til å følge med på informasjonen som publiseres, sier Negotias forhandlingssjef Nina Møglestue. Foto: Terje Bergersen

YS krever økt kjøpekraft og bedre pensjon

Økt kjøpekraft for alle medlemmer og videreføring av AFP som avtalefestet ordning, står sentralt i kravet YS leverte til NHO mandag.

I likhet med LO har YS vedtatt samordnet oppgjør for sine 35 000 medlemmer i private virksomheter. Mandag 12. mars klokken 15.00 overleverte Vegard Einan, leder i YS-Privat, årets tariffkrav til Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

I YS organiserer Negotia, Parat, SAFE, Yrkestrafikkforbundet og Delta store grupper arbeidstakere i private virksomheter.

– AFP-ordningen er god for dem som får den til utbetaling, men det er for mange som uforskyldt faller ut av ordningen på tampen av arbeidslivet. Dette må rettes opp i årets oppgjør, sier Einan.

YS har også krav knyttet til tjenestepensjon. Ifølge Einan er det behov for pensjonsopptjening fra første krone, uansett stillingsbrøk, også for dem under 20 år.

– YS krever videre at nivåene i dagens lovbestemte tjenestepensjonsordning må økes, opplyser Einan.

Forhandlingene i oppgjøret mellom YS og NHO starter tirsdag 13. mars.Fristen for enighet i forhandlingene er satt til 22. mars klokken 24.00.

- Er man ikke i mål da, går oppgjøret til mekling. Vi må forberede oss på mulig mekling og streik. Vi holder kontakt med aktuelle tillitsvalgte, og jeg oppfordrer for øvrig alle til å følge med på informasjonen som publiseres, sier Negotias forhandlingssjef Nina Møglestue.

I oppgjøret legges det også inn såkalte forbundsvise sløyfeforhandlinger. I disse skal Negotia forhandle egne tariffavtaler, men uten rett til å ta konflikt. Der enighet ikke oppnås skal gjeldende bestemmelser videreføres.

Dersom YS og NHO ikke blir enige innen forhandlingsfristens utløp 22. mars klokken 24.00, går oppgjøret til mekling. Det avtalt mekling fra 3. april til 7. april klokken 24.00.

Se også:
Pressemelding fra YS

Tillitsvalgte samlet til forberedelse av tariffoppgjøret

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker