- Nå trenger også vår bransje hjelp, og det er avgjørende at det kommer på plass tiltak som vil sikre næringen og arbeidsplassene den representerer, sier tillitsvalgt Ann-Christin Sand. Foto: Terje Bergersen

YS krever krisepakke til olje- og leverandørindustrien

Utsettelse av skatt gjennom direkte utgiftsføring og satsing på digital kompetanseutvikling, er blant tiltakene YS krever for å sikre aktiviteten i petroleumssektoren på kort og lang sikt. – Det er bra at YS fronter bransjen på en tydelig måte, sier Negotia-tillitsvalgt Ann-Christin Sand.

Ann-Christin Sand er representant for olje og energi i forbundets bransjeutvalg, og nestleder for Negotia-klubben i MhWirth.

- Olje og energi-sektoren har bidratt med enorm verdiskaping og gitt oss den nasjonale formuen vi alle nyter godt av i disse tider. Nå trenger også vår bransje hjelp, og det er avgjørende at det kommer på plass tiltak som vil sikre næringen og arbeidsplassene den representerer, sier Ann-Christin Sand og legger til:

- Bransjen har også ambisjoner om å bli grønnere, men for å få til det trengs all den kunnskapen som er opparbeidet gjennom mange år blant dagens ansatte.

Negotia organiserer mange medlemsgrupper i olje- og leverandørindustrien, sammen med YS-forbundet Safe. Krisepakken YS krever på vegne av medlemmene fremmes i et brev til regjeringen 27. april. Der pekes det på følgende hovedområder:

1. Endring i fradrag for investeringer
Utsettelse av skatt gjennom direkte utgiftsføring slik at selskapene får fradrag for hele investeringskostnaden, inklusive friinntekten, samme år som investeringene foretas. Dette vil på kort sikt sikre investeringsevnen i selskapene og derigjennom leverandørkjeder over tid. På lang sikt kan det bidra til å legge et grunnlag for verdiskapningen, omstilling og sysselsettingen i olje og gassnæringen også etter 2030.

2. Insentiver for omstilling
Få på plass flere insentiver som bidrar til å øke andelen av fornybare prosjekter på norsk sokkel. Innenfor havvind er teknologien moden nok til å skaleres opp, både flytende og bunnfast, og man kan gå for storskala utbygging og høste læring for norsk leverandørindustri med store anlegg. Det bør satses mer på hydrogen som et element inn i å redusere vårt eget karbonavtrykk.

3. Kompetanseheving for omstilling
Myndighetene bør raskt gå i dialog med relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i olje- og leverandørindustri for å utvikle programmer for omstilling og kompetanseutvikling. Grunnleggende ferdigheter og digitalisering må prioriteres.

- Det kreves ekstraordinære tiltak for å sikre oljenæringen gjennom denne krisen. Jeg er glad for at dette initiativet fra Negotia har ført til et internt samarbeid i YS-familien. Vi forventer at regjeringen følger opp dette både i nye tiltakspakker og revidert nasjonalbudsjett, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker