Negotias delegasjon i Spekter-oppgjøret: Spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen, 1. nestleder Eirik Bornø og rådgiver Bjørn Erik Engvin.

YS krever betydelig reallønnsvekst i Spekter-oppgjøret

Tirsdag startet lønnsoppgjøret for ansatte i tariffområdet Spekter. YS krever betydelig reallønnsvekst for sine medlemmer, sier Negotias nestleder Eirik Bornø. OBS! FORHANDLINGENE ER I MÅL.

-------------------------
OBS! Forhandlingene ble avsluttet tirsdag ettermiddag. Partene er enige om at det gis et generelt tillegg på 4875 kroner per år. Videre gis det ytterligere et tillegg på 3900 kroner per år til arbeidstakere (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med en årslønn på 430.221 kroner eller lavere.

PROTOKOLL
-------------------------

YS Spekter krever at alle arbeidstakere gis et lønnstillegg på 4875 kroner i året. Videre er kravet at arbeidstakere med en grunnlønn per år på 430.221 kroner og under, gis et ytterligere lønnstillegg på 3900 kroner – totalt 8775 kroner per år.

I tillegg krever YS Spekter blant annet tiltak for å sikre likelønn og kompetanse i virksomhetene.

De innledende A-forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter omfatter statseide og private virksomheter innenfor alt fra samferdsel til kultur. YS har 14.000 medlemmer på dette tariffområdet, fordelt på forbundene  Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

NB! Forhandlingene i denne omgangen gjelder liten grad helseforetakene og Lovisenberg sykehus.

Partene skal i A-forhandlingene (sentralt) bli enige om generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene. De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene (B-forhandlinger).

Område 10 – Helseforetak
De konkrete bestemmelsene i A-overenskomstene mellom Spekter og YS Spekter gjelder ikke helseforetakene og Lovisenberg sykehus (områdene 10 og 4). For disse virksomhetene gjennomføres det egne, sentrale forhandlinger (A1 og A2-forhandlinger) senere i vår, etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker