- Forslaget fra YS om individuell pensjonskonto er genialt for sånne som meg, sier Kim Daniel Svendsen (33), tillitsvalgt Negotia. Han har byttet jobb flere ganger og har derfor hatt flere pensjonskapitalbevis. Foto: Terje Bergersen

YS foreslår ny modell for privat innskuddspensjon

Som første hovedorganisasjon har YS bestemt seg for hvilken modell man vil gå for når det gjelder fremtidig innskuddspensjon i privat sektor. - Det er bra for sånne som meg, sier Kim Daniel Svendsen.

Saken er hentet fra YS nettside.
Saken er også presentert i et stort oppslag i Dagbladet onsdag 5. april.

I desember la en arbeidsgruppe, oppnevnt av regjeringen, frem en rapport med forslag til ulike modeller for fremtidig innskuddspensjon i privat sektor. Som første hovedorganisasjon har YS bestemt seg for hvilken modell en vil gå for.

- Individuell pensjonskonto er den beste, enkleste og rimeligste løsningen for arbeidstakere med innskuddspensjon. Denne vil fungere på samme måte som en bankkonto, og man vil beholde den gjennom hele yrkeslivet, sier YS-leder Jorunn Berland. 

Kontoen vil erstatte dagens innskuddsordninger, der man får et pensjonskapitalbevis fra hver enkelt arbeidsgiver når man slutter. Dette vil gi en umiddelbar besparelse på mer enn en halv milliard kroner i administrasjonskostnader.

- En individuell konto vil gi den enkelte bedre oversikt og et mer aktivt forhold til egen tjenestepensjon. Dessuten får arbeidstakerne i fellesskap mulighet til å utnytte stordriftsfordeler og konkurranse i valg av leverandør, påpeker Vegard Einan, leder av YS Privat.

- Forslaget fra YS er genialt for oss som har flere arbeidsforhold

- Jeg har hatt flere pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere, som ble forvaltet av fem-seks ulike leverandører. For å unngå at den oppsparte pensjonen min skulle bli spist opp av høye forvaltningsgebyrer valgte jeg å samle alt hos én leverandør.

Det forteller Kim Daniel Svendsen (33), tillitsvalgt i YS-forbundet Negotia.

- Jeg samlet alt hos én leverandør etter å ha deltatt på en pensjonskveld i regi av Negotia. Da skjønte jeg at det er viktig å samle all pensjon på ett sted. Forslaget fra YS om individuell pensjonskonto er genialt for oss med flere arbeidsforhold bak oss, mener Svendsen.

I dag bestemmer arbeidsgiver hvem som skal forvalte pensjonen din

I dagens ordning er det arbeidsgiver som bestemmer hvem som skal forvalte pensjonen din så lenge du er ansatt i virksomheten.

I YS-modellen kan du selv velge en annen pensjonsleverandør med lavere kostnader og bedre forvaltning. Et viktig element er at arbeidsgivers utgifter til forvaltningskostnader skal være nøytrale. Det vil si at dette skal være uavhengig av hvor den enkelte arbeidstaker velger å plassere kontoen.

- I vår modell må arbeidsgiver fortsatt betale pensjonsomkostningene til sine egne ansatte. Det skal skje på samme nivå som i dag. Forskjellen er at den ansatte selv velger hvem som skal forvalte kontoen. Og om pensjonen skal forvaltes gjennom arbeidsgiver, i en kollektiv ordning eller gjennom en individuell avtale, sier Einan.

YS mener vi bør få lov til å sette inn ekstra penger på egen pensjonskonto

YS mener det bør åpnes for individuell sparing på egen pensjonskonto. I dag har mange lav pensjonssats og velger derfor å spare i for eksempel bolig.

- Styrker vi incentivene for å spare på pensjonskonto, der pengene ofte er plassert i aksjer, vil samfunnet og næringslivet få større tilgang til kapital. Den kapitalen skaper igjen større verdier. Sparing på egen pensjonskonto vil være bra både for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet, sier Berland.

- Det er viktig for samfunnet at vi dreier sparingen bort fra bolig og over på investeringer i arbeidsplasser og innovasjon, mener hun.

En pensjonskonto vil være billigere fordi det krever mindre administrasjon

I dag slipper arbeidsgiver å betale pensjon hvis
- Den ansatte er under 20 år.
- Den ansatte jobber kortere enn ett år.
- Den ansatte tjener under 1G. (G = grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2016 var dette på 92 576 kroner).
- Den ansatte jobber mindre enn 20 prosent stilling.

- Med en og samme pensjonskonto slipper man mye administrasjon. Kostnadene blir svært lave. Da blir det vanskelig å forsvare hvorfor ungdom med sommerjobb, folk med små stillinger og midlertidig ansatte ikke skal kunne tjene opp pensjon fra første dag og første krone, sier Vegard Einan, leder for YS Privat.

- Dette er noe vi vil se på i lønnsoppgjørene fremover sammen med arbeidsgiversiden, slik at vi sikrer en bærekraftig overgang for arbeidsgiverne, understreker Einan.

YS har bedt regjeringen starte lovarbeidet

YS har sendt et brev til regjeringen, der man anmoder om at arbeidet med de nødvendige lovendringene settes i gang.

- Vi opplever at det er bred enighet om individuell pensjonskonto både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Vi ser ingen grunn til at vi ikke kan ha dette på plass innen kort tid, mener YS-leder Jorunn Berland.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker