YS-familien gir 200 000 til TV-aksjonen

YS og YS-forbundene gir totalt 200 000 kroner til årets TV-aksjon. Midlene fra årets aksjon går til CAREs arbeid med å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

YS har sammen med medlemsforbundene AVYO, Delta, Finansforbundet, Negotia, Parat, Skolelederforbundet og Stafo gitt 200 000 kroner til TV-aksjonen.

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. 

- Jeg vil oppfordre alle til å ta godt i mot bøssebærerne når de kommer på døra mellom klokken 16 og 18 på søndag. Dette er også dagen hvor en kan gå årets aller viktigste søndagstur som bøssebærer selv, oppfordrer Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. 

Hennes penger – hennes muligheter 
TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 300 000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og CARE skal også gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinner skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører. 

Hennes kropp – hennes valg
Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp, til å si ja og nei. Med TV-aksjonsmidlene skal kvinner få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. I tillegg skal kvinner ha tilgang til gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak i årets TV-aksjon er også å engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner. 

Hennes drømmer – hennes stemme 
Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker