- IA-avtalen er et godt virkemiddel når arbeidsgivere skal tilrettelegge, slik at flere kan få lavere sykefravær og jobbe lenger, sier YS-leder Jorunn Berland. Tirsdag la hun fram 2018-versjonen av YS Arbeidslivsbarometer på Arendalsuka. Foto: Terje Bergersen

YS Arbeidslivsbarometer undersøker utfordringer for sysselsettingen

- Ikke alle har god nok helse til å jobbe full tid, eller være i jobb i det hele tatt. Disse vi må finne løsninger for i arbeidslivet sier YS-leder Jorunn Berland. 

I YS Arbeidslivsbarometer for 2018, som ble lansert på Arendalsuka tirsdag 14. august, rettes blikket særskilt mot utfordringer knyttet til sysselsettingen. Barometeret undersøker blant annet årsakene til hvorfor noen står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut.

Gjennomgangen viser at helsa er den viktigste årsaken. Så mange som 85 prosent av dem som er i arbeidsfør alder, men som ikke er i jobb, oppgir dårlig helse som grunnen.

- På den ene siden har folk blitt friskere og står lenger i jobb enn før. På den andre siden bekrefter Arbeidslivsbarometeret at situasjonen er mer utfordrende for noen grupper enn for andre, opplyser Berland.

YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse av tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv, gjennomført for tiende året på rad. I år er Arbeidslivsbarometeret utvidet med to nye utvalg, slik at det også dekker arbeidstakere i arbeidslivets randsone og personer utenfor arbeidslivet.

Blant funnene i årets versjon er også at mange med helsebegrensninger ønsker å jobbe mer. De svarer at deltid kan være et virkemiddel.

- YS mener det er viktig å videreføre IA-avtalen og det forebyggende arbeidet i virksomhetene. IA-avtalen er et godt virkemiddel når arbeidsgivere skal tilrettelegge, slik at flere kan få lavere sykefravær og jobbe lenger, sier YS-leder Jorunn Berland.

Se også: Helsa viktigste årsak til at vi ikke er i jobb

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker