- Det kommer stadig opp nye spørsmål knyttet til den unntakssituasjonen vi befinner oss i, og yrkesskadedekning ved hjemmekontor er et av dem. YS er på saken, sier Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Yrkesskadedekning ved bruk av hjemmekontor

Tusenvis av kontorarbeidsplasser er i disse tider flyttet fra fast kontorsted til hjemmekontor. - Vi jobber nå i YS med problematikken rundt forsikringsdekning i denne situasjonen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Svært mange av Negotias medlemmer rapporterer også at de jobber hjemmefra, og spørsmålet om man da er dekket av yrkesskadeforsikring er høyaktuelt.

- Negotia jobber via YS felleskapet med å se på om det er behov for å utvide hva som dekkes forsikringsmessig i forbindelse med hjemmekontor. Som en del av denne prosessen er vi i kontakt med NAV for å avklare hvor langt yrkesskadedekningen rekker, sier Monica A. Paulsen.

YS tar også initiativ overfor Arbeids- og sosialdepartementet i denne saken, både for å avklare de faktiske forholdene og eventuelt tilpasse forsikringsdekningene.

- Det kommer stadig opp nye spørsmål knyttet til den unntakssituasjonen vi befinner oss i, og dette er et av dem. Det er viktig å gjøre nødvendige tiltak og være mest mulig i forkant, sier Negotia-lederen.

Negotia har fått utarbeidet et notat om yrkesskadedekning og hjemmekontor fra samarbeidspartner advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Det kan leses her:

Er man yrkesskadedekket ved bruk av hjemmekontor?

Negotia følger opp med aktuell informasjon om utviklingen i denne saken.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker