AFP-ordningen er eksempel på et gode som er knyttet opp mot en tariffavtale. Slike koblinger tror jeg vi i større grad må rendyrke framover, sier Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

Vil ha slutt på gratispassasjerer

Negotia-leder Arnfinn Korsmo mener tiden er inne for å begrense allmenngjøringen av goder arbeidstakerorganisasjonene har forhandlet fram.

Andelen fagorganiserte har de siste årene sunket, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

- Det koster å forhandle fram velferdsgoder. Nå må vi si nei til at gratispassasjerene skal få velferdsgodene i fanget, sier Negotias forbundsleder Arnfinn Korsmo.

- Organisasjonsgraden må opp

Han viser til at trepartssamarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene er en bærebjelke i samfunnet. Dette må videreutvikles og derfor må organisasjonsgraden opp, mener Korsmo:

- Det å være fagorganisert er tuftet på verdien av samarbeid og å jobbe fram felles løsninger. Mange av velferdsgodene som alle arbeidstakere i dag har glede av – ikke minst selve arbeidsmiljøloven – er et resultat av trepartssamarbeidet.

Negotias forbundsleder stiller spørsmålet om det er på tide at allmenngjøringen av godene arbeidstakerorganisasjonene har forhandlet fram bør begrenses.

- Jeg tror tiden er moden for å se på om allmenngjøringen må opphøre eller i det minste begrenses. Ja, vi skal fortsatt ha organisasjonsfrihet i Norge. Men da må folk bli klar over at man også velger bort goder som andre har jobbet for å oppnå. Eksempelvis er AFP-ordningen knyttet opp mot en tariffavtale. Slike koblinger tror jeg vi i større grad må rendyrke framover.

Trenger tiltak som stimulerer til fagorganisering

Korsmo ber både myndighetene og arbeidsgiverne om å bidra til at organisasjonsgraden blant arbeidstakere øker.

- Alle partene i arbeidslivet snakker pent om trepartssamarbeidet og det å være fagorganisert. Da forventer jeg også at både myndighetene og arbeidsgiverne er villig til å bidra mer aktivt for å stimulere flere til å organisere seg.

- Skattefradrag for fagforeningskontingent er én ting, men ikke nok. Vi må tenke nytt og blant annet må arbeidsgiverne bli tydeligere på at det ikke er en karriereulempe å være fagorganisert og tillitsvalgt. Og myndighetene må gjøre det økonomisk gunstig for arbeidsgivere å organisere seg og sine ansatte, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler