Illustrasjon: AdobeStock

Vil ha norsk vedtak mot vold og trakassering i arbeidslivet

I juni 2019 vedtok Den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) en konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet. Negotia Ung etterlyser oppfølging fra den norske regjeringen.

ILO er FNs trepartsorganisasjon for arbeidslivet, med representanter fra både fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og medlemslandenes myndigheter. På sitt møte på forsommeren i 2019 vedtok ILO sin konvensjon 190, som omhandler vold og trakassering i arbeidslivet.

FN melder om fire land som hittil har annonsert at de planlegger å ratifisere konvensjonen. Disse er: Argentina, Finland, Uruguay og Spania. Norge har foreløpig ikke meldt seg på.

Deltok på ILO-konferansen da konvensjon 190 ble vedtatt

Stig Arne Bøe, nestleder i Negotia Ung, var til stede på ILO-konferansen i 2019, og jobbet med konvensjonen mot vold og trakassering som elev på Genèveskolen.

- Når en slik konvensjon vedtas av ILO, innebærer det en anmodning om at myndighetene i FNs medlemsland slutter seg til den. Her hjemme var saken sist oppe til orientering i norsk ILO-komite i mai. Konvensjonsteksten er så vidt vi vet fortsatt til vurdering hos juristene i ulike departementer. Den er ikke sendt ut på høring, så i bunn og grunn sitter vi fortsatt og venter på at regjeringen skal handle her, sier Stig Arne Bøe.

Konvensjonen definerer vold og trakassering som “en rekke uakseptable former for atferd som har som mål, eller sannsynligvis fører til fysisk, psykologisk, seksuell eller økonomisk skade». Bestemmelsene omfatter alle som arbeider, inklusive praktikanter, lærlinger og personer som utfører plikter eller har autoritet som arbeidsgiver. Det gjelder i offentlig og privat sektor, formell og uformell økonomi, samt i alle deler av landet.

- Norge bør gå foran med et godt eksempel

For over et år siden uttalte YS-leder Erik Kollerud at han "håper Norge vil være tidlig ute med å ratifisere konvensjonen og også være en pådriver for at andre land gjør det samme". Det har altså ikke skjedd.

Styremedlem i Negotia Ung fra avdeling Oslo & Omegn, Tonje Yasmine Lie Aarud, mener at Norge mer enn noe annet land burde gå foran:

- I en sak som denne burde Norge gå foran med et godt eksempel, og vise støtte og solidaritet til resten av verden. Det er viktig å jobbe sammen for en internasjonal standard som anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, også den kjønnsbaserte trakasseringen. Vi i Negotia Ung har vært opptatt av dette i lengre tid. Jeg håper at regjeringen følger opp denne viktige ILO-konvensjon og får den ratifisert så fort som mulig, sier Lie Aarud.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker