- Skal vi lykkes med å få reell likestilling i norsk næringsliv trengs det konkrete virkemidler. Vi må ta steget fra gode intensjoner til effektiv handling, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

- Vi trenger konkrete likelønnstiltak

- I dag er det 8. mars og den internasjonale kvinnedagen. Da passer det godt å minne om at det er langt igjen til likelønn mellom kvinner og menn her i landet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

De nyeste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn reduseres noe. I 2018 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for heltidsarbeidende kvinner 88,5 prosent av snittlønnen for menn i hele stillinger.

- Det er bra at lønnsforskjellene minker. Men det går sakte, og vi i privat sektor vet at forskjellene kan være vesentlig høyere i enkelte bransjer enn hva gjennomsnittet viser, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Nylig uttalte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til avisen Dagens Næringsliv at det kan bli aktuelt å pålegge privat sektor å rapportere om lønnsforskjeller etter kjønn. Det synes Negotia-lederen er en god ide.

- Dette er et godt signal. Skal vi lykkes med å få reell likestilling i norsk næringsliv må vi ta i bruk konkrete virkemidler. Derfor er det bra at arbeidsministeren nå ser ut til å ha lyttet til innspillene fra blant annet arbeidstakerorganisasjonene om at det er nødvendig å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven.

Paulsen peker imidlertid på at det trengs konkrete likestillingstiltak på flere områder for å oppnå de resultatene man ønsker.

- Vi må ta steget fra gode intensjoner til effektiv handling. Likestillingsarbeidet i virksomhetene må blant annet omfatte rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og tilrettelegging for å kombinere arbeid og familieliv. Først da får vi reell mulighet til å bekjempe lønnsskjevhetene mellom kvinner og menn, sier Monica A. Paulsen, og lister opp noen aktuelle tiltak:

  • Alle virksomheter i det private må sørge for å ha balansert shortlisting, dvs. utvalg av kandidater til aktuelle stillinger. 
  • Alle virksomheter i det private må sørge for at de operer med balanserte stillingsbeskrivelser og utlysningstekster når de skal utlyse stillinger.
  • Alle ledere i det private bør være bevisste på å drive en rekrutteringspolitikk som sikrer bredde og mangfold i virksomheten.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker