Illustrasjonsfoto: AdobeStock

- Vi må bekjempe seksuell trakassering i arbeidslivet

Uønsket seksuell oppmerksomhet er fortsatt et problem i norsk arbeidsliv. Og kvinner er soleklart mest utsatt. – Kvinnedagen 8. mars gir en god anledning til å løfte dette viktige temaet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Negotia har lenge tatt til orde for at Norge må ratifisere ILO-konvensjon 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet.

- Denne viktige konvensjonen ble vedtatt på ILO-konferansen i 2019, men de norske myndighetene har ennå ikke sluttet seg offisielt til den. Dette er nå på tide. Vold og trakassering i arbeidslivet er ikke bare noe som skjer i andre land, sier Paulsen.

Sist man undersøkte omfanget av seksuell trakassering på arbeidsplassen, var i 2019. Da svarte en av 20 ansatte at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet en gang i måneden eller oftere. Over tre ganger så mange kvinner som menn opplevde slik uønsket oppmerksomhet. Unge arbeidstakere, nyansatte og midlertidig ansatte er også mer utsatt.

Arbeidsgivere skal forebygge seksuell trakassering på den samme systematiske måten som andre helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen. Det innebærer blant annet følgende:

  • Kartlegge og risikovurdere forhold som kan føre til at seksuell trakassering oppstår.
  • Arbeidet skal skje i samarbeid med de ansatte, gjerne med tillitsvalgte og verneombud.
  • Iverksette nødvendige tiltak som reduserer risikoen for seksuell trakassering.
  • Utarbeide retningslinjer for framgangsmåte ved varsling om seksuell trakassering.
  • Følge opp undersøkelses- og aktivitetsplikten ved påstander om seksuell trakassering.

Les vår artikkel om seksuell trakassering i arbeidslivet her

NB!
På kvinnedagen 8. mars har YS et arrangement klokka 09.00, med disse temaene:

  • Vold og trusler på arbeidsplassen
  • Vold og trusler privatlivet
  • ILO-konvensjon 190

Du kan følge YS-arrangementet på Facebook her

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker