Hele salen spisset ørene da Hans-Wilhelm Steinfeld leverte en historietime i særklasse på Negotia-konferansen. Foto: Terje Bergersen

Verdivakuum og demokratitrussel i Europa

NEGOTIA-KONFERANSEN. Verdivakuumet som oppsto da de tidligere sovjetstatene ble selvstendige preger store deler av Europa i dag, ifølge Hans-Wilhelm Steinfeld.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Steinfeld gjestet Negotia-konferansen og tok deltakerne med på en historietime med den politiske utviklingen i Russland som bakteppe.

Historikeren og den tidligere utenrikskorrespondenten tegnet et urovekkende bilde av den retningen både Europa og resten av verden beveger seg i, med uforutsigbarhet som det skremmende nøkkelordet. Han pekte på det han betegnet som verdivakuumet som oppsto i de tidligere sovjetstatene da de ble selvstendige etter murens fall for snart 30 år siden.

- Vi ser brune understrømmer vokse fram og stater som skrur tiden tilbake til 30-tallet. Se på utviklingen i de tre baltiske statene, og i Ungarn, Polen, Slovenia, Tsjekkia og flere. Polen, for eksempel, er i ferd med å nærmest likvidere de uavhengige domstolene. Demokratiet trues og nasjonalismen brer om seg, påpeker Steinfeld.

Han legger også bredsiden til mot både Vladimir Putin og Donald Trump.

- I Russland er det prekær boligmangel, galopperende korrupsjon og katastrofalt lav produktivitet. Hjerneflukten er voldsom og vedvarende, kapitalflukten likeså. Og ungdommen har vendt Putin Ryggen. Håpet om et demokratisk Russland synes fjernt.

Og når det gjelder USA, mener Steinfeldt det mildt sagt er vanskelig å se at den proteksjonismen president Trump for tiden flagger gjennom parolen "America First" vil gjøre verden noe godt.

- Det er forskjell på å være nasjonal og nasjonalist. Er du nasjonalist, er du nasjonal på andre lands bekostning.

På spørsmål om han ser noen veier ut av uføret, svarer Hans-Wilhelm Steinfeld slik:

- Det er ikke min oppgave å si noe om det. Jeg driver politisk analyse. Politikerne og andre må finne løsningene.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker