Christy Hoffmann er ny generalsekretær i UNI, etter Philip Jennings som har hatt vervet gjennom de seneste 18 årene. Foto: UNI.

Verdens fagforeninger samlet i Liverpool

Denne uken er 2000 fagforeningsledere fra hele verden samlet til kongress i Liverpool. Negotia er med.

UNI Global Union er den internasjonale sammenslutningen av fagforeninger som Negotia er med i. UNI representerer 20 millioner arbeidstakere fordelt på 950 forbund i 150 land fra alle verdensdeler.

Negotia stiller på verdenskongressen med en delegasjon på fire: 1. nestleder Eirik Bornø, Negotia Ung-leder Trond Vegard Sæle, Ung-styremedlem Marie Johansen Wæraas og spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen.

 

-------------------------------

Her er en rapport skrevet av 1. nestleder Eirik Bornø:

Fagforeninger – fundamentet for en bærekraftig økonomisk utvikling

Under slagordet «Making it happen» åpnet UNI Global Unions verdenskongress i Liverpool på søndagen. Nesten 2000 fagforeningsfolk fra hele verden er samlet for å fokusere på spørsmål som opptar arbeidsfolk uansett hvor de kommer fra. Organisering, likestilling, et anstendig arbeidsliv, vold og trakassering, og fremtidens arbeidsliv er noen stikkord.

Vi er nå godt i gang med siste dag av konferansen (onsdag 20.6). Det har vært fire viktige og interessante dager.

På tirsdag ble Christy Hoffman enstemmig valgt til ny generalsekretær etter Philip Jennings. Jennings har ledet UNI med stor suksess i 18 år, og ble takket behørig av for sin solide innsats gjennom alle disse årene. Christy skrider verket med frisk vind i seilene og lover et aggressivt og nyskapende organisasjonsprogram for å styrke arbeidsfolks rettigheter og utfordre bedriftenes makt!

Gjennom tre lange dager i plenum diskuteres og vedtas det som i UNI kalles "Motions". Det nærmeste norske ordet for dette er resolusjoner – det vil si samlete uttalelser. Det er kort sagt målene våre – hva organisasjonen skal jobbe med og for fram mot neste verdenskongress om fire år. Nå skal det også sies at diskusjonene om innholdet i resolusjonene har pågått lenge, slik at det som presenteres her er omforente forslag som skal gjennom en siste diskusjon før de vedtas av  verdenskonferansen.

Grovt sett kan en si at vi i år har hatt seks hovedtemaer hvor "Fagforeninger for en bærekraftig global økonomi" er et av dem. Vi ser ingen grunn til å legge oss bakpå så vi hevder at fagforeninger er fundamentet for en bærekraftig økonomisk utvikling globalt. Ja, det er ambisiøst, men vi må virkelig ta tak for at vanlige arbeidsfolk som våre medlemmer skal bli hørt og hensyntatt i tiden framover.

Dette bringer meg kjapt over til et av de andre hovedtemaene "The future world of work". Ulikheter øker, selskapenes utbytte øker og arbeidernes lønninger stagnerer. Denne utviklingen skyldes i stor grad bedriftenes/eieres grådighet og krever umiddelbare tiltak for å endre vår økonomi fra en økonomi som bare tilgodeser de vellykkede og rike, til en mer rettferdig, inkluderende og bærekraftig økonomi for alle. Det er uten tvil mange utfordringer, men det er også mange muligheter – og vi må ha en hånd på rattet, for vi er framtiden! 

Organiser! «Breaking through» for å bygge fagforeningskraft. UNIs sentrale oppgave er å samle arbeidende mennesker og derved gi dem kraft og styrke til å stå imot, skape endringer og være der beslutninger om deres arbeidsliv tas. Dette har vært en rød tråd i UNIs arbeid gjennom alle år og manifesteres ved at vi viderefører Breaking through-stratgien.

På kongressens siste dag kommer sakene som omhandler vold på arbeidsplassen, vold mot kvinner og støtte til LGBTQI (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex). Videre saker om hvordan vi skal jobbe for fred, demokrati og menneskerettigheter. Jeg forventer at disse resolusjonene vedtas av en samstemt kongress med et inderlig ønske om å gjøre en forskjell.

Det er så mye mer som kunne ha vært nevnt, men det blir umulig å få med alt og alle som har inspirert oss her gjennom kongressdagene. Vi har nok engang blitt påminnet om at det er mye arbeid å gjøre og vi ønsker å gjøre en forskjell.

«One person can make a difference - 20 million can make it happen!»

Eirik Bornø, 1. nestleder i Negotia

www.uniglobalunion.org

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker