- Det er varslet at det vil komme nye retningslinjer for hvordan beregningen av antallet dager med full lønn skal gjøres ved delvis permittering, sier Negotias generalsekretær Tore Hansen. Foto: Terje Bergersen

Varigheten av full lønn ved delvis permittering må avklares

Det er ennå ikke avklart hvordan antallet dager med full lønn skal beregnes ved delvis permittering. - Negotia jobber via YS for å få de rette svarene, sier generalsekretær Tore Hansen.

Etter unntaksreglene Stortinget vedtok 20. mars skal arbeidsgiver betale lønn i to dager etter at permitteringen har trådt i kraft. Staten tar deretter over inntektssikringen overfor de permitterte. Denne gir etter de nye reglene 100 prosent lønn inntil 6G (ca. 600 000) de neste 18 dagene – altså fra dag tre til og med dag 20.

Ved delvis permittering blir imidlertid beregningen av antallet dager annerledes. Hvis en arbeidstaker er delvis permittert, forskyves arbeidsgivers lønnsplikt tilsvarende. Er du for eksempel permittert 50 prosent, er arbeidsgiverperioden over når du har jobbet fire halve dager. Tilsvarende skjer for permitterte i deltidsstilling.

- Vi har så langt trodd at den samme doblingen skjer med de neste 18 dagene hvor staten yter full lønn (inntil 6 G). Men det viser seg at dette ikke er avklart, sier Negotias generalsekretær Tore Hansen.

Han understreker at det hele tiden dukker opp spørsmål av denne typen, og at forbundet i stor grad jobber gjennom YS-fellesskapet både for å påvirke og avklare aktuelle spørsmål.

- Vi har tatt opp problemstillingen med varigheten av inntektssikringen med full lønn for delvis permitterte, og YS er på saken. For å kunne gi medlemmene presise svar på dette, må vi derfor avvente tilbakemelding fra myndighetene. Det er varslet at det vil komme nye retningslinjer for dette om kort tid, sier Hansen.

Generalsekretæren framhever den solide jobben tillitsvalgte gjør i den krevende situasjonen vi befinner oss i.

- Det er et imponerende arbeid som gjøres av alle våre dyktige tillitsvalgte. Og i tillegg vil jeg framheve den dynamikken som ligger i samarbeidet mellom uteapparatet og administrasjonen i Negotia. Vi ser nå verdien av å ha et fellesskap med høy kompetanse i alle ledd, sier Tore Hansen.

Negotia har opprettet en egen side med aktuell informasjon i forbindelse med koronasituasjonen. Dokumentene der holdes oppdatert fortløpende:

Koronasituasjonen – rettigheter og informasjon

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker