Negotia har kartlagt tillitsvalgtes opplevelse av hvordan de økte strømprisene slår ut i deres bedrifter, og hvor godt regjeringens støttetiltak treffer. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Varierende strøm-uro i bedriftene

En nylig gjennomført undersøkelse blant Negotias tillitsvalgte forteller at de aller fleste virksomhetene klarer seg bra til tross for økte strømpriser. Noen er likevel bekymret.

I september la regjeringen fram en pakke med støttetiltak for næringslivet for å avhjelpe situasjonen med de høye strømprisene. I den forbindelsen har Negotia nylig gjennomført en undersøkelse blant sine tillitsvalgte. Her er noen av resultatene*:

  • 81 prosent av respondentene svarer at virksomheten enten merker lite til de økte strømprisene eller klarer seg til tross for økningene. Det er altså på nåværende tidspunkt et fåtall som tror at virksomhetene risikerer alvorlige konsekvenser av strømprisene.
  • 8 prosent forteller at virksomheten vil falle inn under regjeringens ordninger for bedriftene. Nesten halvparten svarte "vet ikke" på dette spørsmålet, noe som tyder på at dette ikke er et tema i bedriften eller ikke er brakt inn i dialogen med de tillitsvalgte.
  • Tilbakemeldingene på hvordan regjeringens ordninger vil slå ut for virksomhetene er blandet. Selv om noen mener at ordningene vil bidra positivt er det også flere som mener at tiltakene ikke treffer, eller ikke vil være nok til å hjelpe.
  • Beregningsgrunnlaget for støtteordningene betegnes som problematisk siden det baserer seg på strømforbruket i første halvår, da flere virksomheter til tider var nedstengt.
  • Virksomheter som allerede har gjort energieffektiviserende tiltak får ikke støtte for dette. For mange vil det dessuten være vanskelig å innføre tiltak fordi de holder til i leide lokaler. (Virksomheten sitter med strømregningen mens gårdeier har ansvaret for Enøk-tiltak).

* Funnene i undersøkelsen er basert på svar fra 239 tillitsvalgte, fordelt på et bredt utvalg bransjer.

- Vi er imponert over engasjementet blant våre tillitsvalgte i denne saken, og takker for deltakelsen i undersøkelsen og for alle innspillene som har kommet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hun understreker viktigheten av forutsigbarhet i arbeidslivet:

- Forutsigbarhet er viktig på generell basis, og ikke minst når det gjelder strømstøtte til næringslivet i den ekstraordinære situasjonen vi opplever akkurat nå. Negotia vil derfor oppfordre regjeringen til å forlenge støtteordningene ut over siste kvartal av 2022.

Se også: Regjeringens strømtiltak overfor næringslivet

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker