- Ungdom som skal ut i sin første jobb bør be om råd for å være sikre på at de ikke blir utnyttet. Det er en god ide å kontakte en arbeidstakerorganisasjon, sier Trond Vegard Sæle, leder i Negotia Ung. Foto: Terje Bergersen

Vær bevisst på rettighetene i sommerjobben

Sommerjobb er viktig for ungdom. Men det er også viktig å styre unna "gale" vilkår, sier Negotia Ung-leder Trond Vegard Sæle.

I juli er nesten hver femte person som er i jobb, under 25 år. Unge er overrepresentert særlig innen varehandel, men også i overnattings- og serveringsvirksomhet og i helse- og sosialtjenester. Dette går fram av en fersk analyse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), basert på arbeidskraftundersøkelsen.

- Sommerjobb er viktig for unge. Det handler om å forberede seg til arbeidslivet og å bli mer selvstendig med egen økonomi. Men det er også viktig å minne de unge på at de ikke skal takke ja til arbeid dersom vilkårene er dårlig.

Dette sier Trond Vegard Sæle, leder i Negotia Ung. Han understreker at de fleste arbeidsgivere er skikkelige og overholder lovregler og tariffavtaler, men at det også finnes noen som bevisst eller ubevisst bryter arbeidsmiljøloven.

- Man skal være bevisst på rettighetene også i sommerjobben. Det mest grunnleggende er selvsagt at det skal inngås arbeidskontrakt og at arbeidstiden skal være innenfor lovens rammer – for å være helsemessig forsvarlig. Brudd på regler om overtid er også typisk noe som rammer unge arbeidstakere.

Negotia Ung-lederen anbefaler alle å be om råd i tide, gjerne hos Negotia.

- Ungdom som skal ut i sin første jobb bør be om råd for å være sikre på at de ikke blir utnyttet. I tillegg til å spørre familie og venner, er det en god ide å kontakte en arbeidstakerorganisasjon. Negotia har gratis medlemskap for unge medlemmer – nettopp fordi vi ser hvor viktig det er å være tilgjengelig og hjelpe dem som trer inn i arbeidslivet for første gang.

- En sommerjobb med skikkelige arbeidsforhold er den beste starten man kan ha på et langt og godt arbeidsliv, sier Trond Vegard Sæle.

 

……………………….

TIPS TIL UNGE ARBEIDSTAKERE:

Pass på å få en skriftlig arbeidskontrakt hvor det står:

  • Hvem som har inngått avtalen.
  • Hvor arbeidsplassen din er.
  • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
  • Tidspunktet for når du skal begynne å arbeide i bedriften.
  • Forventet varighet dersom du skal arbeide der midlertidig. Rett til ferie og feriepenger, og hvordan ferietidspunktet fastsettes.
  • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
  • Lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, f.eks. kost-/nattgodtgjørelse, og lønnsutbetalingsterminene.
  • Den normale daglige eller ukentlige arbeidstid.
  • Eventuell prøvetid.
  • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som gjelder.

Flere tips på ys.no

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler