- Ungdom som skal ut i sin første jobb bør be om råd for å være sikre på at de ikke blir utnyttet. Det er en god ide å kontakte en arbeidstakerorganisasjon, sier Trond Vegard Sæle, leder i Negotia Ung. Foto: Terje Bergersen

Vær bevisst på rettighetene i sommerjobben

Sommerjobb er viktig for ungdom. Men det er også viktig å styre unna "gale" vilkår, sier Negotia Ung-leder Trond Vegard Sæle.

I juli er nesten hver femte person som er i jobb, under 25 år. Unge er overrepresentert særlig innen varehandel, men også i overnattings- og serveringsvirksomhet og i helse- og sosialtjenester. Dette går fram av en fersk analyse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), basert på arbeidskraftundersøkelsen.

- Sommerjobb er viktig for unge. Det handler om å forberede seg til arbeidslivet og å bli mer selvstendig med egen økonomi. Men det er også viktig å minne de unge på at de ikke skal takke ja til arbeid dersom vilkårene er dårlig.

Dette sier Trond Vegard Sæle, leder i Negotia Ung. Han understreker at de fleste arbeidsgivere er skikkelige og overholder lovregler og tariffavtaler, men at det også finnes noen som bevisst eller ubevisst bryter arbeidsmiljøloven.

- Man skal være bevisst på rettighetene også i sommerjobben. Det mest grunnleggende er selvsagt at det skal inngås arbeidskontrakt og at arbeidstiden skal være innenfor lovens rammer – for å være helsemessig forsvarlig. Brudd på regler om overtid er også typisk noe som rammer unge arbeidstakere.

Negotia Ung-lederen anbefaler alle å be om råd i tide, gjerne hos Negotia.

- Ungdom som skal ut i sin første jobb bør be om råd for å være sikre på at de ikke blir utnyttet. I tillegg til å spørre familie og venner, er det en god ide å kontakte en arbeidstakerorganisasjon. Negotia har gratis medlemskap for unge medlemmer – nettopp fordi vi ser hvor viktig det er å være tilgjengelig og hjelpe dem som trer inn i arbeidslivet for første gang.

- En sommerjobb med skikkelige arbeidsforhold er den beste starten man kan ha på et langt og godt arbeidsliv, sier Trond Vegard Sæle.

 

……………………….

TIPS TIL UNGE ARBEIDSTAKERE:

Pass på å få en skriftlig arbeidskontrakt hvor det står:

  • Hvem som har inngått avtalen.
  • Hvor arbeidsplassen din er.
  • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
  • Tidspunktet for når du skal begynne å arbeide i bedriften.
  • Forventet varighet dersom du skal arbeide der midlertidig. Rett til ferie og feriepenger, og hvordan ferietidspunktet fastsettes.
  • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
  • Lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, f.eks. kost-/nattgodtgjørelse, og lønnsutbetalingsterminene.
  • Den normale daglige eller ukentlige arbeidstid.
  • Eventuell prøvetid.
  • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som gjelder.

Flere tips på ys.no

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker