Illustrasjonsfoto: Audun Hopland

Utryggheten i arbeidslivet øker

Utryggheten i arbeidsmarkedet øker noe, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2017. – Det er altfor tidlig å bruke diagnosen friskmeldt, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse av tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv og ble gjennomført for første gang i 2009. YS Arbeidslivsbarometer for 2017 viser at oppslutningen om sentrale lønnsforhandlinger står sterkt.

Tiltro til fagbevegelsen

– De fleste ønsker mindre inntektsforskjeller og at lønn skal forhandles fram av fagforeninger. Samtidig ser vi en svak i økning i de som legger vekt på individuell lønnsdannelse, sier YS-leder Jorunn Berland.

Hun poengterer at arbeidslivsbarometeret over tid har vist at fagbevegelsens rolle oppfattes som viktig, også blant de som ikke er organisert.

- Dette er en generell anerkjennelse av at fagforeningene har en viktig rolle i norsk økonomi. Samtidig er det et tankekors at så mange sier de støtter fagbevegelsen, men velger å ikke organisere seg. Når færre organiserer seg får også fagbevegelsen mindre innflytelse. Det svekker det unike trepartssamarbeidet vi har utviklet i Norge over flere generasjoner, advarer YS-lederen.

YS Arbeidslivsbarometer måler også ansattes opplevelse av trygghet og tilknytning til arbeidslivet. Årets målinger viser en nedgang i den opplevde tryggheten blant mange grupper. Den viktigste årsaken er endringer i arbeidsmarkedet som sysselsettingsgrad, frykt for å få en dårligere arbeidssituasjon og arbeidsledighet.

Kompetansepåfyll styrker

– Trygghet i dag ligger ikke bare i den jobben du har, men de jobbene du har mulighet til å få. Endringene skjer stadig raskere i arbeidslivet. Det er viktig å merke seg at de arbeidstakerne som har fått mest påfyll av kompetanse, også er de som er minst bekymret og mest endringsvillige, sier Berland.

YS-lederen er spesielt bekymret for de lavest utdannede og de som faller utenfor arbeidsmarkedet.

– Dette er en kombinasjon som gir et dårlig utgangspunkt for å komme tilbake i jobb. Derfor er det så utrolig viktig å sørge for kompetansepåfyll, understreker Jorunn Berland.

 

Dette er andre hovedfunn i YS Arbeidslivsbarometer for 2017:
- Arbeidstakerne trives fortsatt veldig bra på jobb og med oppgavene de utfører.
- Likestillingen i arbeidslivet viser ingen fremgang, selv om det blir bedre i privatlivet.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker