- Styrerepresentasjon er viktig for partssamarbeidet på arbeidsplassen. Jeg oppfordrer NHO til å revurdere sammensettingen av eget styre, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen.

Utfordrer NHO på ansattes styrerepresentasjon

NHO nekter å åpne for å ha egne ansatte representert i sitt styre. - NHO burde i stedet gå foran med et godt eksempel, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

En fersk rapport fra forskningsstiftelsen Fafo viser at selskaper med ansatterepresentasjon i styret har sunket fra 27 prosent i 2006 til 18 prosent i 2016.

- Dette er en bekymringsfull utvikling for bedriftsdemokratiet og den norske modellen, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen, og kaster samtidig en ut brannfakkel rettet mot arbeidsgiverorganisasjonen NHO:

- Negotia organiserer ansatte i NHO. Selv der sliter vi med å få aksept for at ansatte skal få sin plass i styret. Styrerepresentasjon er viktig for partssamarbeidet på arbeidsplassen. Kompetansen de ansatte har om en bedrifts daglige utfordringer og muligheter, er uten tvil verdifull for et styre. Her mener jeg NHO har forsømt seg.

NHO-presidenten forsvarer praksisen

Styreleder og president i NHO, Arvid Moss, forsvarer at NHO som en medlemsorganisasjon for 25.000 bedrifter ikke har en ansattrepresentant i styret.

– De aller fleste sakene styret behandler handler om strategiske valg om norsk arbeidsgiverpolitikk, næringspolitikk og politikk generelt. Interne problemstillinger behandler vi internt i organisasjonen og administrasjonen, og det brukes ikke mye av styrets tid på dette. Det er hovedgrunnen til at de ansatte ikke er representert i selve styret, sier Moss til ANB.

Han sier det også er et rent praktisk spørsmål, og viser til at det i styremøtene vil være liten tid til temaene de ansatte ønsker å diskutere.

- Vi ønsker å være en god arbeidsgiver, og prøver å finne gode prosesser og fora utenfor styret. Organisasjonene blir også invitert til styremøtene når det diskuteres saker som angår dem, sier Moss. (ANB).

- Manglende respekt for de ansattes kompetanse

Monica Paulsen mener NHO-presidenten avslører manglende respekt for de ansattes kompetanse.

- Det kan være greit å minne om hovedavtalen som sier at "De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse bidra til økt verdiskapning og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser". Jeg med NHO-presidenten med sin kommentar avslører manglende respekt for de ansattes kompetanse.

- Når vi utfordrer NHO på dette er det fordi NHO er en tung arbeidsgiveraktør. Aksjeloven gir ansatte i selskaper av en viss størrelse en lovfestet rett til styrerepresentasjon. Men det er like viktig for alle virksomheter, og NHO burde gå foran med et godt eksempel. Jeg oppfordrer organisasjonen til å revurdere sammensettingen av eget styre, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker