Utfordrer næringsministeren på dagligvarer

Inviterer næringsministeren til dialog om konkurransefremmende tiltak i dagligvarebransjen.

I revidert statsbudsjett som er lagt frem i dag, varsler regjeringen at den vil fortsette arbeidet med å følge opp stortingets vedtak knyttet til utfordringer i dagligvarebransjen. – Negotia er glad regjeringen følger opp stortingets vedtak. 

Samtidig ser vi dessverre at mange hundre varefremmere i denne næringen allerede har mistet jobbene sine på grunn at maktkonsentrasjonen som skjer, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia. 

I revidert statsbudsjett som lagt frem i formiddag, lover regjeringen at den vil fortsette arbeidet med å følge opp stortingets vedtak om å: "utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet, herunder forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon." 

-    Negotia organiserer mange tusen arbeidstakere i dagligvarebransjen. Vi har i flere år etterlyst innsats fra ulike regjeringen for å sikre reell konkurranse i bransjen. Vi har foreslått lov om god handelsskikk, eget handelsombud og økt ressurser til Konkurransetilsynet, forteller Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia: - I fjor vedtok stortinget å innføre lov om god handelsskikk, men den kommer ikke før neste år. I mellomtiden har heldigvis Konkurransetilsynet fått økte ressurser for å kunne følge opp denne næringen spesielt. Problemet er at utviklingen i bransjen fortsetter i stort tempo, slik at vi er i ferd med å få monopollignende tilstander med maktkonsentrasjon hos de store kjedene. Dette svekker forbrukernes rettigheter og valgmuligheter og det har allerede ført til at mange selgere og varefremmere hos leverandørene har mistet jobbene sine. 

Regjeringen varsler ny stortingsmelding i 2020. 

-    Regjeringen sier i dag at den vil legge frem en ny stortingsmelding om dagligvaremarkedet våren 2020 for å gi en helhetlig framstilling av utfordringene og vurderinger av mulige tiltak. Negotia ønsker meldingen velkommen, sier Paulsen: - Samtidig vil jeg advare mot at dette blir nok en skrivebordsjobb som legges i skuffen. Skal meldingen ha noe hensikt er det viktig at iltak. Jeg vil derfor invitere næringsministeren til dialog og oppfordre ham til å nedsette en referansegruppe med deltakere fra berørte parter. Jeg lover at Negotia vil stille opp på vegne av engasjerte arbeidstakere i hele dagligvarebransjen.

Les også YS sine pressemeldinger i forbindelse med revidert statsbudsjett i dag:

https://ys.no/nyheter/lonn-og-tariff/god-okonomisk-utvikling-ma-bety-gode-lonnsoppgjor/

https://ys.no/nyheter/lonn-og-tariff/ys-er-kritisk-til-okt-oljepengebruk/

https://ys.no/nyheter/utdanning-og-kompetanse/skuffende-at-regjeringen-ikke-styrker-videreutdanning/

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker