- For å beskytte rettighetene til unge arbeidstakere på vei inn i arbeidslivet, og sikre utviklingen av grønne jobber, må vi sørge for at unge stemmer blir hørt, sier Trond Vegard Sæle. Foto: Terje Bergersen.

Trond Vegard Sæle nytt varamedlem til UNI Europas styre

Denne uken har forbundsledelsen deltatt på UNI Global Unions digitale Europa-konferanse. På avslutningsdagen 29. april ble Negotias 2. nestleder, Trond Vegard Sæle, valgt som 1. varamedlem til UNI Europas styre.

- Jeg er stolt over tilliten og glad for muligheten til å påvirke UNIs politikk på europeisk nivå. Beslutningene som tas for arbeidslivet i EU har mye å si for oss i Norge. Det trengs en samlet internasjonal fagbevegelse for å løse mange av de utfordringene vi står overfor. Derfor har det stor verdi at Negotia er involvert i fagbevegelsen på europeisk nivå.

Dette sier Trond Vegard Sæle, som også innehar vervet som president i UNI Europa Youth.

Sæle la fram en resolusjon om framtidens servicenæring på konferansen. Her beskrev han utfordringene denne sektoren står overfor. Han framhevet trusselen fra globale selskaper som legger press på ansattes rettigheter, og den store omstillingen arbeidslivet står overfor når det gjelder digitalisering og bærekraft.  Sæle understreket dessuten viktigheten av at fagbevegelsen gir de unge en plass ved bordet framover.

- For å beskytte rettighetene til unge arbeidstakere på vei inn i arbeidslivet, og sikre utviklingen av grønne jobber, må vi sørge for at unge stemmer blir hørt. Det var mitt budskap på konferansen, sier Sæle.

På konferansen ble det løftet fram flere forhold som blir viktige for fagbevegelsen i tiden som kommer. Minstelønnsdirektivet, det grønne skiftet, og digitale endringer var noen av temaene på agendaen. Digitalisering og kunstig intelligens var spesielt viktig for representantene fra Negotia. Ny teknologi kommer til å revolusjonere mange næringer, og representerer samtidig nye utfordringer for arbeidstakernes rettigheter.

Forbundsleder i Negotia, Monica A. Paulsen, deltok som representant sammen med Sæle. Hun gir denne kommentaren:

- Nye digitale arbeidsformer og verktøy som kunstig intelligens, kommer til å påvirke stadig flere jobber i tiden som kommer. Dette er noe mange av oss fikk en forsmak på da koronapandemien sendte de fleste på hjemmekontor med pc-en som arbeidsplass. Fagforeningene må ta på seg rollen med å beskytte arbeidstakernes rettigheter også på disse nye frontene. Derfor er det bra at UNI vedtok at fagforeningene må være involvert i utviklingen og innføringen av kunstig intelligens på arbeidsplassen, sier Paulsen.

UNI Global Union er en internasjonal sammenslutning for arbeidstakerorganisasjoner, som representerer rundt 20 millioner medlemmer på verdensbasis. UNI Europa representerer om lag 7 millioner arbeidstakere via medlemsforbund (deriblant Negotia) i de fleste europeiske land.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker