Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Tilskudd til arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb

En ny lov åpner for at arbeidsgivere kan få tilskudd dersom de tar egne permitterte ansatte tilbake i jobb. Loven ble sanksjonert i statsråd 23. juni og trådte i kraft umiddelbart.

Tilskuddsordningen er tidsbegrenset og gjelder månedene juli og august 2020. Arbeidsgivere kan søke om støtte for begge disse månedene eller bare for august. Størrelsen på tilskuddet beregnes etter omsetningsfall sammenliknet med 2019, og vil være på inntil 15.000 kroner per ansatt.

Hensikten er redusere antallet permitterte som følge av virusutbruddet, og dermed motvirke risikoen for at arbeidsledigheten i Norge festner seg på et høyt nivå.

Vilkårene for at virksomheter skal kunne motta tilskudd er blant annet følgende:

  • Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020.
  • Den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
  • Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for, og kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober 2020.
  • Den ansatte kan ikke være under oppsigelse eller sies opp før 1. oktober 2020.
  • Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent.

Les mer: Lov om tilskudd ved avbrutt permittering

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker