Forhandlingssjef Nina Møglestue orienterer på tariffkonferansen. I forgrunnen Anita Steinnes (t.v.) og Anette Granrud, tillitsvalgte ved henholdsvis Brunvoll Volda og Lilleborg.

Tillitsvalgte samlet til forberedelse av tariffoppgjøret

Torsdag og fredag denne uken er 50 Negotia-tillitsvalgte samlet til tariffkonferanse for å forberede årets lønns- og tariffoppgjør.

Tekst og foto: Terje Bergersen

I 2018 er det hovedoppgjør, som innebærer at det både skal forhandles lønn og at alle tariffavtalene skal revideres. For første gang på ti år er det bestemt at oppgjøret gjennomføres samordnet. Det betyr at det er partenes hovedorganisasjoner som forhandler – eksempelvis YS på vegne av sine forbund og NHO for sine bransjeorganisasjoner.

AFP blir det store temaet

Det er ventet at AFP (avtalefestet pensjon) blir det store temaet i de samordnete forhandlingene.Et partssammensatt utvalg gjennomførte en evaluering av ordningen og la fram rapport i fjor. Der pekes det på flere svakheter ved ordningen; blant annet at det er lett å miste retten til AFP og at du taper mye på å gå av tidlig.

- Arbeidstakersiden er opptatt av å tette hullene i AFP, slik at det blir en bedre og mer forutsigbar ordning, sier Negotias forhandlingssjef Nina Møglestue.

NHO-området er først ut, og starter med kravoverlevering 12. mars. YS vil forhandle parallelt med LO. Blir ikke partene enige i de sentrale forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Meklingsfristen er satt til 8. april.

- Hvis det blir mekling, gjelder det også Negotia. Det står om viktige etablerte rettigheter, som hele fagbevegelsen står sammen om. Vi må forberede oss på mulig mekling og konflikt, sier Møglestue.  

I oppgjøret legges det også inn såkalte forbundsvise sløyfeforhandlinger. I disse skal Negotia forhandle egne tariffavtaler, men uten rett til å ta konflikt. Der enighet ikke oppnås skal gjeldende bestemmelser videreføres.

Lønnsforhandlinger som vanlig

Når det gjelder utsiktene til årets lønnsforhandlinger, mener YS og Negotia at det i år er rom for reallønnsvekst. Teknisk beregningsutvalgs anslag for konsumprisveksten i 2018 er 2 prosent. Reallønnsvekst og økt kjøpekraft vi dermed si lønnsresultater høyere enn dette.

- Det er viktig å understreke at de lokale lønnsforhandlingene for Negotias medlemsklubber skal gjennomføres som vanlig, etter at det samordnete oppgjøret er avsluttet, sier Nina Møglestue.

I tillegg til AFP og lønn, diskuterer deltakerne på tariffkonferansen temaene medbestemmelse og kompetanse.

 

Tre blide deltakere, fra venstre: Wenche Brynjulfsen, Torghatten Nord; Ann Lisbeth Skjellvik, Salten Kraftsamband og Kjell Hognes, Atlas Copco Kompressorteknikk.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker