Toppmøte hos Negotia. Fra venstre: Negotia-nestleder Monica Paulsen, Telenor-tillitsvalgte Roger Rønning og Hege Karita Ottesen, Negotia-leder Arnfinn Korsmo og leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Martin Kolberg. Foto: Terje Bergersen

Telenor-tillitsvalgte møtte Martin Kolberg

Negotias tillitsvalgte i Telenor hadde denne uken møte med lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg.

Bakgrunnen for møtet var den mye omtalte Vimpelcom-saken som Kolberg og komiteen har fulgt opp tett det siste året.

- Korrupsjonsmistanken som har hvilt over saken har vært en belastning for de ansatte i Telenor. Mange av kollegaene våre har måttet tåle mye kjeft og utskjelling, blant annet de som jobber på kundesenteret. Vi synes det var viktig å formidle dette til Kolberg, sier konserntillitsvalgt Roger Rønning.

Rønning viser til rapporten fra revisjons- og advokatfirmaet Deloitte, som ble lagt fram i slutten av april. Der får Telenor kritikk for blant annet håndtering av bekymringsmeldinger om korrupsjon i Vimpelcom, men det er ikke funnet at Telenor-ansatte har vært delaktige i korrupsjon eller andre lovbrudd.

- Vi jobber i et selskap med svært strenge etiske regler, og nulltoleranse for korrupsjon. Vi har ikke kjent oss igjen i hvordan Telenor er framstilt i denne saken. Derfor var det ekstra godt at revisjonsrapporten fjerner mistanken om delaktighet i korrupsjon, sier Rønning.

Forbundsleder Arnfinn Korsmo, som også deltok på møtet med Martin Kolberg, er fornøyd med at det går an å ha direkte dialog med framtredende stortingspolitikere på denne måten.

- Martin Kolberg uttrykte stor forståelse for den belastningen Telenor-ansatte har opplevd som følge av den store oppmerksomheten saken har hatt. Samtidig var han tydelig på sitt og kontrollkomiteens ansvar for å følge opp en sak som denne i et selskap med statlig eierskap.

- Dette møtet hadde ikke som mål å konkludere på noen måte. Dialogen og formidlingen fra begge sider er likevel viktig. Kolberg stilte villig opp, og det er flott at det er mulig å få til slike møter med våre folkevalgte, sier Arnfinn Korsmo.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker