- Vårt inntrykk er at næringsminister Monica Mæland støtter vårt arbeid for at ansatte i Grameenphone kan organisere seg og drive fagforening. Konserntillitsvalgt Roger Rønning i Negotia Telenor (t.h.) og Negotia-leder Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

Telenor-tillitsvalgte i møte med næringsministeren

Vilkårene for fagorganisering ved mobilselskapet Grameenphone i Bangladesh sto på agendaen da tillitsvalgte i Telenor møtte næringsministeren tirsdag.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Mobilselskapet Grameenphone er eid med nær 56 prosent av norske Telenor. Det er i lengre tid jobbet for å etablere tariffavtale og partssamarbeid for de ansatte ved virksomheten.

- For noen år siden ble det opprettet en global rammeavtale i Telenor, og mange av våre kollegaer i Grameenphone er organisert. Likevel er det vanskelig for dem å drive fagforeningsvirksomhet på en måte som ønskelig. Dette skyldes dels de spesielle lovmessige forholdene i landet, sier konserntillitsvalgt Roger Rønning i Negotia Telenor.

Ikke organisasjonsfrihet for alle

I Bangladesh har det vært en lov som bestemmer at det kun er såkalte «arbeidere» som kan drive aktiv fagforeningsvirksomhet. De ansatte i Grameenphone har ikke gått under denne betegnelsen. Det eksisterer imidlertid en dom fra 2016 som opphever begrensningen for hvem som kan danne fagforeninger, men denne er ikke iverksatt.

Tirsdag var Telenor-tillitsvalgte fra Negotia, Tekna, Nito og El og IT i møte med næringsminister Monica Mæland, om situasjonen for de Grameenphone-ansatte. Negotias forbundsleder Arnfinn Korsmo var også til stede.

- Statens rolle som hovedaksjonær i Telenor forvaltes av næringsministeren. Målet med møtet var å søke statsråden om drahjelp for å lykkes med å legge til rette for fagorganisering i Grameenphone. Den nasjonale politiske viljen i Bangladesh til å effektuere det vi opplever som en reell organisasjonsfrihet - også for ansatte i Grameenphone - er mer enn ett år etter domsavsigelsen ikke til stede, sier Arnfinn Korsmo.

Opplever å ha næringsministerens støtte

Han omtaler møtet med næringsminister Monica Mæland som konstruktivt.

- Næringsministeren bekreftet at hun vil fortsette å diskutere saken i eierskapsdialogen med Telenor. I tillegg signaliserte Mæland at hun vil ta saken opp med utenriksministeren og ministerens stab. 

- Vårt inntrykk etter møtet er at næringsministeren støtter vårt arbeid for at ansatte i Grameenphone kan organisere seg og drive fagforening, og at dette først og fremst avhenger av at dommen som er vedtatt gjøres kjent og etterleves, sier Negotia-leder Arnfinn Korsmo. 

 

Konserntillitsvalgte i Telenor og forbundsrepresentanter i møte med næringsminister Monica Mæland. Foran fra venstre: Esben Smistad (EL og IT Telenor), Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna), næringsminister Monica Mæland, Trude Skogesal (NITO) og Vidar Hennum (EL og IT). Bak fra venstre: Roger Rønning (Negotia Telenor), Jan Otto Eriksen (Tekna Telenor), Harald Stavn (NITO Telenor) og Arnfinn Korsmo (Negotia). Foto: Terje Bergersen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker