Negotias delegasjon i tarifforhandlingene med NHO. Thea Wessel Jørgensen (til høyre), leder for arbeidslivsavdelingen og Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver. Foto: Terje Bergersen

Tarifforhandlinger med NHO – Funksjonæravtalen og Selgeravtalen

Mandag 30. november starter årets tariffoppgjør mellom Negotia og NHO. Både Funksjonæravtalen og Selgeravtalen er til revisjon.

Det er avsatt to dager til forhandlinger om Funksjonæravtalen (30. november og 1. desember) og én dag til Selgeravtalen (3. desember).

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, som innebærer at avtalene i sin helhet er oppe til forhandlinger. Koronapandemien har preget året og hele arbeidslivet. Partene ble derfor enige om å utsette årets forhandlinger til nå.

- Vi forventer krevende, men konstruktive forhandlinger. Også i år er tariffhopping og pensjon tema. Bytte av arbeidsgiverorganisasjon skal ikke medføre en forringelse av våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, sier forhandlingsleder Thea Wessel Jørgensen.

Presset på etablerte pensjonsordninger i privat sektor har de seneste årene økt. Dette har gitt seg utslag i at arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger har igangsatt arbeid med å endre sine pensjonsordninger.

- Dette gir et økt press mot våre tillitsvalgte for å få endret pensjonsavtalene lokalt. Ansatte kan ha akseptert lavere lønnsoppgjør fordi pensjonsordningen er god. I en prosess med å endre de ansattes pensjonsavtaler, er det av avgjørende betydning at de tillitsvalgte har reell innflytelse på ny ordning, understreker Thea Wessel Jørgensen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker