Negotia-rådgiver og forhandlingsleder Anne-Lene Gabrielsen overleverer tariffkravene i årets hovedoppgjør til Torgeir Kroken, forhandlingsleder Virke. Foto: Terje Bergersen

Tariffoppgjøret mellom Negotia og Virke i gang

Årets tarifforhandlinger mellom Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke startet mandag. Både lønn og avtaletekster skal forhandles.

Negotia har to tariffavtaler med Virke – Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP). Funksjonæravtalen har minstelønnssatser, som også er en del av oppgjøret.

Det lønnsmessige hovedkravet er økt kjøpekraft for medlemmene.

Når det gjelder innholdet i tariffavtalene legges blant annet disse kravene fram:

  • Full lønn under sykdom og foreldrepermisjon – det vil si for lønn også utover 6 G (seks ganger folketrygdens grunnbeløp – for tiden 638 394 kroner).
  • Økt økonomisk kompensasjon for sen arbeidstid i helger.
  • Skjerpet bestemmelse om likestilling og diskriminering som sørger for at flere kjønnsmessige lønnsforskjeller avdekkes og rettes opp.

Frist for enighet i forhandlingene er satt til fredag 8. april.

Negotias delegasjon i Virke-forhandlingene. Fra venstre: Kathrine Fosnes Olsen, rådgiver; Gry Skålnes, rådgiver Økonomiforbundet, Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver (forhandlingsleder), Monica A. Paulsen, forbundsleder og Trond Vegard Sæle, 2. nestleder. Foto: Terje Bergersen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker