Negotia og Virke kom til enighet i årets tariffoppgjør mandag 14. september. Forhandlingsleder for Negotia og Finansforbundet, Anne-Lene Gabrielsen, med Virkes forhandlingsleder Torgeir Kroken. Foto: Terje Bergersen

Tariffoppgjøret med Virke i havn

Årets tarifforhandlinger mellom Negotia og arbeidsgiverforeningen Virke ble sluttført mandag. 

Partene er enige om blant annet følgende:

  • Økte tillegg for kvelds- natt og helgearbeid.
  • Deltidsansatte som jobber mindre enn 12 timer per uke får også rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.
  • Rammer for fjernarbeid og hjemmekontor er tatt inn i et bilag til avtalen, og partene skal gjennom et utvalgsarbeid se på organiseringen av dette.
  • Bedrifter vil ikke lenger ha anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger.
  • Den nye likestillings- og diskrimineringsloven skal tas i bruk gjennom aktivt partssamarbeid.

For øvrig er det blant annet enighet om et eget bilag om bærekraft, i tillegg til at partene forplikter seg til å arbeide for kompetanseutvikling.

Trinn 6 i minstelønnstabellen til Funksjonæravtalen er økt med 933 kroner per måned – 11 196 kroner per år – med virkning fra 1. februar.

Nye satser i minstelønnstabellen gjeldende fra 1. februar – kroner per måned:

Unge arbeidstakere under 16 år 

18.916

Unge arbeidstakere under 18 år       

19.403

Lønnstrinn 1     

25.924

Lønnstrinn 2 

26.062   

Lønnstrinn 3 (25 år) 

26.400

Lønnstrinn 4 

27.146

Lønnstrinn 5 

28.405

Lønnstrinn 6     

34.371

Negotia har forhandlet sammen med Finansforbundet. Oppgjøret omfatter både Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP). Se flere detaljer i vedlagte protokoll.

Protokoll Negotia-Virke 2020

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker