Verdifullt materiale. Nestleder Monica Paulsen og assisterende forhandlingssjef Nils Blomhoff går igjennom kompetanseinnspillene fra regionsmøtene. Foto: Terje Bergersen

Takker for nyttige innspill om kompetanse

- Regionsmøtene har gitt oss mange gode innspill om kompetanse, som vi tar med oss i dette viktige arbeidet framover, sier nestleder Monica Paulsen.

Det viktigste fagtemaet på vårens møter i Negotias sju regioner omhandlet kompetanse: Hvordan kan realkompetanse best dokumenteres? Hvilke finansieringsordninger trengs i forbindelse med kompetanseutvikling i arbeidslivet? Hvordan skal man sikre solid etter- og videreutdanning i et livsløpsperspektiv?

- Dette er sentrale spørsmål som regionene nå har gitt oss mange gode innspill på. Negotia deltar gjennom YS i prøveprosjektet for dokumentasjon av realkompetanse som er igangsatt innen varehandelen. I denne sammenhengen er det vesentlig for oss å vite mest mulig om hva medlemmer og tillitsvalgte mener om hva som bør prioriteres, sier Negotias 1. nestleder Monica Paulsen.

Hun understreker også at tariffavtalene allerede har gode bestemmelser om kompetanse på arbeidsplassene – som må brukes!

- Både hovedavtalen og overenskomstene har bestemmelser om at partene lokalt skal samarbeide om kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning for de ansatte. Det er svært viktig at tillitsvalgte er aktive og framhever disse rettighetene, sier Monica Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker