- Slik vi ser det er det bedriften som her forsøker å omgå spillereglene, ved at de skifter organisasjon og unndrar seg tarifforpliktelser, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

STREIKEN: - Reagerer med vantro på stevning fra Spekter

Spekter har stevnet YS/Negotia for Arbeidsretten fordi de mener streiken i Felleskjøpet Agri er tariffstridig og ulovlig. - Vi reagerer med vantro, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen

Spekter begrunner stevningen med at de mener YS/Negotia prøver å omgå avtalte spilleregler, og hevder at kravene ikke hører hjemme i et mellomoppgjør.

- Slik vi ser det er det bedriften som her forsøker å omgå spillereglene, ved at de skifter organisasjon og unndrar seg tarifforpliktelser, sier Negotia-leder Monica Paulsen, og legger til:

- Vi reagerer med vantro på Spekters iherdige forsøk på å stoppe en helt lovlig konflikt. Vi kan ikke se at vi har gjort noe annet i dette mellomoppgjøret enn hva mange andre har gjort tidligere. Vi så for eksempel at Spekter og VY akkurat ble enige om et felles regelverk med Jernbaneforbundet, nå i dette mellomoppgjøret.

Spekter beskylder også Negotia for å ha framsatt krav som de mener ikke hører hjemme i et mellomoppgjør. Negotia-lederen minner om at lønnskravet som er fremmet inneholder en prislapp på de avtalte tariffrettighetene som arbeidsgiveren ikke vil gi en garanti for videreføring av.

- Vi har ikke krevd noe annet enn kroner og øre i dette mellomoppgjøret. Riktignok representerer deler av kravet vårt en kompensasjon for at rettighetene våre ikke sikres ved bedriftens overgang til NHO i 2020. Eller sagt på en annen måte: Det at vi kan miste avtalte vilkår er en usikkerhet vi har satt en prislapp på. Totalt blir rammen vår derfor på 11,5 prosent.

Spekter hevder også at streiken er en "trussel mot hele den norske modellen".

- Medlemmene våre nekter å få redusert vilkårene sine bare fordi arbeidsgiver bytter organisasjon. Jeg mener det er mye farligere for den norske modellen at arbeidsgiver hopper fra en arbeidsgiverorganisasjon til en annen, bare for å nulle ut ansattes opparbeide rettigheter og dermed spare penger, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker