Streiken i Felleskjøpet Agri behandlet i Arbeidsretten

Negotia sin streik i Felleskjøpet Agri i perioden 17. - 24. september var ulovlig. Dette slo Arbeidsretten fast i dag. Negotia er svært overrasket over dette resultatet.

- Det har vært utallige streiker i mellomoppgjør som ikke skiller seg vesentlig fra vår konflikt. Dommen strider med lang tradisjon i mellomoppgjør i Norge. Med dette som bakgrunn hadde vi ingen forutsetning for å kunne gjette at vår konflikt kunne være ulovlig.

Arbeidsretten mener at vi fremmet krav om andre ting enn lønn i dette oppgjøret, noe det ikke er anledning til i mellomoppgjør. Vi mener dette er feil. Det er arbeidsgiver som har initiert behovet for å fremme dette lønnskravet når de bytter avtaletilslutning. Dette er en trussel mot den norske modellen.

Vi synes det er merkelig at arbeidsretten skal legge seg borti begrunnelsen for lønnskravene våre og hvordan vi har valgt å kommunisere det til medlemmene våre og i media. I så måte er dette en ny linje fra arbeidsretten, sier forbundsleder i Negotia, Monica A. Paulsen..
- Samtidig må vi understreke at vi er fornøyd med at streiken i Felleskjøpet Agri endte med at partene kom til enighet hos Riksmekler den 24. september, sier hun.

- Nå vil vi følge opp våre medlemmer som etter løsningsresultatet umiddelbart gikk tilbake i tjeneste for Felleskjøpet Agri. Vi ønsker at det nå blir normalisert arbeidshverdag både for arbeidstaker og arbeidsgiver, avslutter Monica A. Paulsen.

PS: Dette endrer ikke utfallet av streiken. Rettighetene er fremdeles videreført og lønnsoppgjøret i havn

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker