- Den store utfordringen er at stadig flere unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi mener ressursene heller må brukes på målrettete tiltak som får flere i jobb, sier Bøe. Foto: Terje Bergersen

Støtter ikke forslag om "jobbfradrag" for unge

Finansdepartementet foreslår å gi arbeidstakere under 30 år et årlig skattefradrag på inntil 5000 kroner.  - Vi tror dette tiltaket vil ha minimal effekt på sysselsettingen blant unge, sier Negotia Ung-leder Stig Arne Bøe.

Tapet av skatteinntekter til staten som følge av forslaget om jobbfradrag er beregnet til 1,5 milliarder kroner. Lederen i Negotia Ung mener disse pengene kan brukes mer effektivt gjennom andre tiltak.

- En skattelette av denne typen vil først og fremst være et gode for dem som allerede er i jobb. Den store utfordringen er imidlertid at stadig flere unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi mener ressursene heller må brukes på målrettete tiltak som får flere i jobb, sier Bøe.

Tall fra Nav viser at om lag 90 000 unge i alderen 18 til 29 år mottok ytelser til livsopphold ved utgangen av 2019. Andelen sysselsatte blant unge har i mange år vist en synkende tendens. Særlig de som ikke har fullført videregående skole sliter med å komme i jobb.

- Vi er selvsagt enig med regjeringen om at det må settes inn tiltak for å reversere den negative trenden med at unge i økende grad faller utenfor arbeidslivet. Men jeg tror altså at andre tiltak enn skattelette for dem som er i arbeid, vil være mer effektivt, sier Ung-lederen.

Sammen med Økonomiforbundet, som er en fag- og bransjeforening for regnskapsførere med kollektiv tilslutning til Negotia, har Negotia Ung nylig gitt høringssvar på regjeringens forslag om jobbfradrag for unge. Der pekes det på blant annet følgende:

  • Nav bør intensivere sitt arbeid rettet mot unge.
  • Flere unge bør gis mulighet til å ta fagbrev og annen kompetanseutvikling som er attraktiv på arbeidsmarkedet.
  • Bedre tilrettelegging på arbeidsplassene for dem som er uføre.

- Vi mener det vil være mer effektivt å bruke midler via statsbudsjettet på disse utfordringene, enn å innføre det foreslåtte jobbfradraget som for det meste vi tilgodese de som allerede er ute i jobb.  Vi vil også vise til sysselsettingsutvalgets rapport fra tidligere i år, hvor det er mange relevante og gode forslag til tiltak, sier Stig Arne Bøe.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler