- Den store utfordringen er at stadig flere unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi mener ressursene heller må brukes på målrettete tiltak som får flere i jobb, sier Bøe. Foto: Terje Bergersen

Støtter ikke forslag om "jobbfradrag" for unge

Finansdepartementet foreslår å gi arbeidstakere under 30 år et årlig skattefradrag på inntil 5000 kroner.  - Vi tror dette tiltaket vil ha minimal effekt på sysselsettingen blant unge, sier Negotia Ung-leder Stig Arne Bøe.

Tapet av skatteinntekter til staten som følge av forslaget om jobbfradrag er beregnet til 1,5 milliarder kroner. Lederen i Negotia Ung mener disse pengene kan brukes mer effektivt gjennom andre tiltak.

- En skattelette av denne typen vil først og fremst være et gode for dem som allerede er i jobb. Den store utfordringen er imidlertid at stadig flere unge sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi mener ressursene heller må brukes på målrettete tiltak som får flere i jobb, sier Bøe.

Tall fra Nav viser at om lag 90 000 unge i alderen 18 til 29 år mottok ytelser til livsopphold ved utgangen av 2019. Andelen sysselsatte blant unge har i mange år vist en synkende tendens. Særlig de som ikke har fullført videregående skole sliter med å komme i jobb.

- Vi er selvsagt enig med regjeringen om at det må settes inn tiltak for å reversere den negative trenden med at unge i økende grad faller utenfor arbeidslivet. Men jeg tror altså at andre tiltak enn skattelette for dem som er i arbeid, vil være mer effektivt, sier Ung-lederen.

Sammen med Økonomiforbundet, som er en fag- og bransjeforening for regnskapsførere med kollektiv tilslutning til Negotia, har Negotia Ung nylig gitt høringssvar på regjeringens forslag om jobbfradrag for unge. Der pekes det på blant annet følgende:

  • Nav bør intensivere sitt arbeid rettet mot unge.
  • Flere unge bør gis mulighet til å ta fagbrev og annen kompetanseutvikling som er attraktiv på arbeidsmarkedet.
  • Bedre tilrettelegging på arbeidsplassene for dem som er uføre.

- Vi mener det vil være mer effektivt å bruke midler via statsbudsjettet på disse utfordringene, enn å innføre det foreslåtte jobbfradraget som for det meste vi tilgodese de som allerede er ute i jobb.  Vi vil også vise til sysselsettingsutvalgets rapport fra tidligere i år, hvor det er mange relevante og gode forslag til tiltak, sier Stig Arne Bøe.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker