Spennende prosjekt om partssamarbeid på Virke-området

Negotia har fått grønt lys for et kompetanse- og samarbeidsprosjekt som involverer begge parter i Virke-bedrifter.

Prosjektet finansieres med blant annet midler fra Opplysnings- og utviklingsfondet mellom YS og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Utviklingskonsulent Nina Harbo i Negotia skal være prosjektleder. Hun understreker betydningen av tillit og kommunikasjon mellom partene.

- Dette er et pilotprosjekt hvor hensikten er å fokusere på at kommunikasjon mellom partene er en viktig suksessfaktor for bedriftene. Eiere, ledelse og ansatte er alle interessert i god utvikling. Det tas sikte på å plukke ut en bedrift fra hvert av de deltakende forbundene, og gjennomføre to kursdager hvor ledelse og tillitsvalgte deltar sammen.

Negotias første nestleder Monica A. Paulsen er styreleder i OU-fondet mellom YS og Virke, og har ivret for dette prosjektet. Hun er svært fornøyd med at det nå har kommet på plass.

- I dagens samfunn skjer endringene raskere enn før. Desto mer viktig er det at partene etablerer felles arenaer for kreativitet og nytenkning. Vi vet det er mange tillitsvalgte som sliter med å oppnå samhandling og innflytelse i henhold til intensjonene i hovedavtalen.

- Med begge parter på banen samtidig kan vi få belyst problemstillingene på en skikkelig måte. Og blir «piloten» vellykket, kan det bane vei for videreføring i en bredere sammenheng, sier Monica A. Paulsen.

Det legges opp til gjennomføring av prosjektet i løpet av første kvartal 2018.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker