Spennende prosjekt om partssamarbeid på Virke-området

Negotia har fått grønt lys for et kompetanse- og samarbeidsprosjekt som involverer begge parter i Virke-bedrifter.

Prosjektet finansieres med blant annet midler fra Opplysnings- og utviklingsfondet mellom YS og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Utviklingskonsulent Nina Harbo i Negotia skal være prosjektleder. Hun understreker betydningen av tillit og kommunikasjon mellom partene.

- Dette er et pilotprosjekt hvor hensikten er å fokusere på at kommunikasjon mellom partene er en viktig suksessfaktor for bedriftene. Eiere, ledelse og ansatte er alle interessert i god utvikling. Det tas sikte på å plukke ut en bedrift fra hvert av de deltakende forbundene, og gjennomføre to kursdager hvor ledelse og tillitsvalgte deltar sammen.

Negotias første nestleder Monica A. Paulsen er styreleder i OU-fondet mellom YS og Virke, og har ivret for dette prosjektet. Hun er svært fornøyd med at det nå har kommet på plass.

- I dagens samfunn skjer endringene raskere enn før. Desto mer viktig er det at partene etablerer felles arenaer for kreativitet og nytenkning. Vi vet det er mange tillitsvalgte som sliter med å oppnå samhandling og innflytelse i henhold til intensjonene i hovedavtalen.

- Med begge parter på banen samtidig kan vi få belyst problemstillingene på en skikkelig måte. Og blir «piloten» vellykket, kan det bane vei for videreføring i en bredere sammenheng, sier Monica A. Paulsen.

Det legges opp til gjennomføring av prosjektet i løpet av første kvartal 2018.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler