Negotias delegasjon i de sentrale forhandlingene mellom YS og Spekter. Fra venstre: 1. nestleder Eirik Bornø, spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og rådgiver Anne Kathrine Nordvang.

Spekter-oppgjøret: YS krever økt kjøpekraft

Tirsdag 10. april gjennomfører YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter innledende sentrale forhandlinger i årets hovedoppgjør. Se resultater

Forhandlingene gjelder oppgjøret for 14.000 YS-medlemmer Delta, Negotia, Finansforbundet, Parat, Stafo og Yrkestrafikkforbundet.

- Vi har en klar forventning om at alle våre medlemmer skal sikres økt kjøpekraft som resultat av årets lønnsoppgjør. Før det senere skal forhandles videre på virksomhetsnivå krever vi et generelt tillegg på 1.950 kroner per år. For de med grunnlønn på 417.726 kroner eller mindre, krever vi ytterligere et lønnstillegg på 4.875 kroner per år, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

Videre krever YS Spekter at det etableres et slitertillegg, på lik linje med meklingsresultatet i NHO-oppgjøret. Det fremmes også krav om at virksomhetene kartlegger fremtidig kompetansebehov og setter i verk tiltak som sikrer at de ansatte er i stand til å mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.

Dette skjer i Spekter-området:
Partene skal i A-forhandlingene bli enige om generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene (B-forhandlinger).

Område 10 - Helseforetak
De konkrete bestemmelsene i A-overenskomstene mellom Spekter og YS Spekter, gjelder ikke helseforetakene og Lovisenberg sykehus (områdene 10 og 4). For disse virksomhetene gjennomføres det egne sentrale forhandlinger (A1 og A2-forhandlinger) senere i vår, etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker