- Den enorme avgiftsøkningen bryter premissene for avalen mellom helsemyndighetene og næringsmiddelindustrien om reduksjon i sukkerforbruket, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

- Søte KrF - ta budsjettansvar!

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett opprettholder regjeringen den høye sukkeravgiften som ble innført fra årsskiftet. Negotia frir til Kristelig Folkeparti for å få reversert avgiftsøkningen.

- Det skuffer at regjeringen ikke tar på alvor de negative konsekvensene vi på kort tid har erfart som følge av den høye sukkeravgiften. Nå må KrF ta ansvar for å reversere dette feilgrepet som truer arbeidsplasser og faktisk svekker folkehelsa, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen

- Hastetiltak uten konsekvensvurdering

For å få statsbudsjettet for 2018 i balanse vedtok Stortinget - med støtte fra KrF - en økning av sukkeravgiften på 83 prosent. I revidert budsjett opprettholdes dette, til tross for økt grensehandel og fare for bortfall av arbeidsplasser.

- Den voldsomme avgiftsøkningen ble innført i siste liten uten grundig konsekvensvurdering. Vi har dessverre mange eksempler på at avgiften rammer vilkårlig. Eksempelvis må man betale sukkeravgift på marsipangriser, men ikke på marsipan som benyttes til kaker og kakelokk.

Negotia-leder Paulsen minner om at den økte grensehandelen koster landet dyrt i form av både tapte arbeidsplasser og verdiskapning:

- Så langt i år er det kommet flere rapporter om fortsatt økning i grensehandelen. Når vi vet at grensehandelen for 2017 kostet nær 12.000 arbeidsplasser og 7,8 milliarder kroner i tapt verdiskapning, sier det seg selv at dette ikke er bærekraftig.

- Bryter premissene for avtalen om redusert sukkerforbruk

Helsemyndighetene og næringen har inngått intensjonsavtale med konkrete mål for redusert sukkerforbruk. Negotia mener den enorme avgiftsøkningen bryter premissene for dette.

- Når regjeringen med KrFs støtte har brutt premissene for å redusere sukkerforbruket, har næringen dessverre måttet erkjenne at avtalen er bortfalt. Som følge av et hastevedtak i budsjettinnspurten har man altså både satt en rekke arbeidsplasser i fare og stoppet det gode arbeidet med å redusere sukkerforbruket som var i gang.

- Jeg nekter å tro at KrF synes dette er god politikk. På vegne av Negotias tillitsvalgte og tusenvis av arbeidstakere i næringsmiddelindustrien oppfordrer jeg KrF til å "rette feila fra i går". Det er ingen skam å snu, heller ikke i avgiftspolitikken, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker