Medlemmer i lokalavdelingene Trøndelag, Sunnmøre og Nordmøre & Romsdal var i høst på medlemstur til Eikesdalen. Et vel gjennomført og godt koronatilpasset arrangement – med støtte fra 3-prosentmidlene!

Søk om støtte til lokal aktivitet

Har dere lyst til å gjøre noe spesielt for å styrke samholdet i klubben eller lokalavdelingen? Send en søknad om støtte fra 3-prosentmidlene.

3-prosentmidlene finansieres av medlemskontingenten, og utgjør som navnet indikerer tre prosent av totalen; det vil si rundt regnet 2,5 millioner kroner per år.

Klubber og lokalavdelinger i forbundet søker flittig, og potten fordeles i sin helhet hvert år. Typiske aktiviteter er medlemstur, årsmøte med middag, lokalt foredrag og liknende. Gjerne en blanding av faglig og sosialt, som nettopp bidrar til styrking av Negotia-identiteten og samholdet i gruppene.

For tiden er det på grunn av koronaen sterke begrensninger på hva grupper kan finne på i fellesskap. Men vi håper alle at denne situasjonen ikke varer altfor lenge. Vi oppfordrer derfor klubber og avdelinger om å søke støtte fra 3-prosentmidlene til lokal aktivitet i 2021.

Søknadsfrist er 20. desember.

Mer info her: Søknad om 3-prosentmidler

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker