- Vi må være på ballen slik at tiltakspakkene treffer best mulig. Og mer enn noen gang er det viktig at vi bruker partssamarbeidet aktivt, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen, som også er 2. nestleder i YS. Foto: YS/Scanpix

Revidert nasjonalbudsjett: YS vil justere ordningen med kontantstøtte for bedrifter

I sine innspill til revidert nasjonalbudsjett framhever YS viktigheten av å sikre aktivitet i økonomien i den fasen vi nå går inn i. Negotia støtter opp og peker på privat sektor som den mest sårbare.

YS er særlig opptatt av kontantstøtten til bedriftene.

- Det er et tydelig behov for å forlenge ordningen med kontantstøtte, men den må justeres for å sikre sunne insentiver, sier YS-leder Erik Kollerud.  

- Absolutt-grensen på 30 prosent omsetningsfall skaper utfordringer

YS-lederen mener hastighet var viktigere enn treffsikkerhet da kontantstøtten ble innført. En av utfordringene har vært den absolutte grensen på 30 prosent omsetningsfall for at bedrifter skal få tilgang til ordningen.

- Bedrifter som er i nærheten av denne grensen, kan ønske å redusere aktiviteten sin ytterligere for å kvalifisere til støtte. Det kan også medføre at de permitterer flere enn de må, sier Kollerud.

YS foreslår derfor å endre innretningen på kontantstøtten, og framhever følgende:

- Ber myndighetene justere ordningen, slik at bedrifter ikke belønnes for å ha lavere omsetning, aktivitet og sysselsetting enn det markedssituasjonen tilsier. Ansatte skal ikke permitteres unødig.

- Det er utfordrende å unngå usunne insentiver uten å redusere treffsikkerheten i ordningen, men det kan for eksempel gjøres ved at retten til kontantstøtte kun er basert på omsetningsfallet under de første månedene av koronakrisen. En annen mulig løsning kan være å la bransjens gjennomsnittlige omsetningsfall, eller konkurrerende bedrifters omsetningsfall, være førende.

Privat sektor hardest rammet

Negotia har gitt sine innspill til revidert nasjonalbudsjett via YS.

- Negotia har bidratt aktivt for å synliggjøre de utfordringene våre medlemmer opplever, enten det er i industrien, servicevirksomheter, organisasjoner, frivillig sektor eller på andre områder. I denne sammenhengen er det styreoppnevnte bransjeutvalget vårt nyttig.

- For oss som organiserer i det private er situasjonen ekstra krevende. Det er i privat sektor det er flest permitterte, og hvor vi også dessverre må vente oss oppsigelser i tiden framover. Vi må være på ballen slik at tiltakspakkene treffer best mulig. Og mer enn noen gang er det viktig at vi bruker partssamarbeidet aktivt, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen, som også er 2. nestleder i YS.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker