Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Reisetid er arbeidstid – dom har falt i høyesterett

I en fersk dom konkluderer Høyesterett med at reisetid skal anses som arbeidstid. – Nå blir spørsmålet hvilken generell betydning dette vil få for arbeidslivet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Saken gjelder konkret tre reiser som en polititjenestemann foretok til og fra et annet arbeidssted enn sitt vanlige og utenom alminnelig arbeidstid. Høyesterett skriver i en pressemelding at de enstemmig kom frem til at tjenestemannen hadde stått til arbeidsgivers disposisjon under reisene, og at reisetiden derfor måtte anses som arbeidstid.

Saken ble brakt til landets øverste domstol av Politiets Fellesforbund, på vegne av forbundets medlem Thorbjørn Thue. EFTA-domstolen har tidligere gitt en rådgivende uttalelse om saken som støtter saksøker. I uttalelsen heter det at om du har oppdrag utenfor ditt faste arbeidssted, skal reisetiden regnes som arbeidstid. Hvor avslappende eller anstrengende reisen er, har ingen betydning for dette. Så lenge reisen er nødvendig for å utføre oppdraget, er den ansatte i arbeid.

Selv om saken i utgangspunktet gjelder en offentlig ansatt politimann, kan Høyesterettsdommen få generell betydning for arbeidstakere som opplever tilsvarende situasjoner i sin jobbhverdag.

- Dette er en svært interessant rettsavgjørelse. Det er naturlig å tenke at denne dommen kan føre til endringer også for resten av arbeidslivet. Negotia vil nå vurdere hvike konsekvenser dommen vil kunne få for våre medlemmer, sier forbundsleder Monica A. Paulsen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker