DEN GANG DA. Nei, regionsmøtene i høst blir ikke av denne typen. På grunn av koronasituasjonen blir de holdt på digitale plattformer. Bildet er fra tidligere arrangement i Region Sør. Foto: Terje Bergersen

Regionsmøtene – digitalt for første gang

Kommende helg gjennomføres de utsatte regionsmøtene i Negotia. Formatet er for første gang i historien digitalt.

Møtene skulle vært holdt i april, men ble utsatt. Håpet var å kunne gjennomføre på tradisjonelt vis nå i slutten av september, men etter forbundsstyrets vedtak i august om en heldigital møtehøst, måtte planen endres deretter. I enkelte lokalavdelinger har representantene valgt å samles i forbindelse med regionsmøtene, men gjennomføringen er digital.

Regionsmøtene er en del av Negotias demokratiske struktur. Seks av regionene dekker lokalavdelingene i hver sine geografiske områder – Oslo, Sør, Øst, Vest, Midt og Nord. Den sjuende har betegnelsen Landsomfattende- og konsernavdelinger, med forkortelsen LKA. Alle gjennomfører møtet lørdag 26. september, bortsett fra LKA som har lagt det til fredag 25.

Blant sakene på agendaen er utkast til strategisk plan og politisk plattform. Begge disse styringsdokumentene skal vedtas i fornyet form for den neste tre-årsperioden på landsmøtet i november. Det blir også blant annet diskusjon om videreføring av bransjearbeidet i forbundet samt framtidig form på gjennomføring av landsmøtene.

Regionene velger dessuten delegater til forbundets landsmøte i november. Og de velger sine representanter til sentral valgkomite og styret i Negotia Ung.

Møtene samler totalt rundt 250 deltakere. De som deltar er tillitsvalgte fra medlemsklubber og avdelinger i nedslagsfeltene til hver av regionene.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker